Primaire, secundaire en tertiaire landbouwgoederen

Primaire landbouwgoederen zijn onbewerkte goederen die rechtstreeks uit de natuur dan wel uit de primaire sector komen. Secundaire landbouwgoederen zijn bewerkingen en bereidingen van de primaire landbouwgoederen. Samen vormen de twee de hoofddefinitie van landbouwgoederen. Tertiaire landbouwgoederen betreffen landbouwgerelateerde goederen ten behoeve van de landbouwsectoren. De tertiaire goederen maken geen onderdeel uit van de hoofddefinitie. Zie paragraaf 2.9 van de Internationaliseringsmonitor ‘Agribusiness’ voor een totaaloverzicht van de goederen die onder de definities van primaire, secundaire en tertiaire landbouwgoederen vallen.