Bevolking in 2016 relatief sterk gegroeid

Vorig jaar groeide de Nederlandse bevolking relatief hard. Begin 2016 was Nederland nog zo’n 20 duizend mensen verwijderd van de 17 miljoen. Al in maart werd deze grens gepasseerd. Inmiddels telt de bevolking bijna 17,1 miljoen geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de laatste ramingen van CBS.

infographic over bevolkingsgroei 

Vier vijfde van de bevolkingsgroei door immigratie

Hoewel nog niet alle gegevens voor het jaar 2016 zijn verwerkt, gaat CBS ervan uit dat er per saldo bijna 111 duizend mensen bij zijn gekomen. In 2015 waren dat er ruim 78 duizend. Het groeitempo is sinds het begin van deze eeuw niet meer zo hoog geweest. In 2001 kwamen er voor het laatst meer dan 100 duizend mensen bij. Toen bestond de groei nog voor een belangrijk deel uit natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte). Nu draagt buitenlandse migratie het meest bij aan de groei. In 2016 kwamen er ongeveer 87 duizend mensen bij doordat er zich meer mensen in Nederland vestigden dan er vertrokken. De groei door natuurlijke aanwas blijft in 2016 wederom beperkt. Het aantal geboorten nam iets toe, maar het aantal sterfgevallen ook. Per saldo komt het geboorteoverschot uit op bijna 24 duizend, bijna net zoveel als in 2015.

Geboorteoverschot en migratiesaldo (*2016 tot 1 december)
 GeboorteoverschotMigratiesaldo
'965217
'975728
'986243
'996040
'006654
'016251
'026024
'03580
'0457-16
'0552-27
'0650-31
'0748-6
'084926
'095134
'104833
'114430
'123514
'133019
'143635
'152355
'16*2487

Meer immigratie, minder emigratie

Het hogere migratiesaldo heeft enerzijds te maken met de toegenomen immigratie, anderzijds met een lichte daling van de emigratie. Deze combinatie heeft geleid tot een relatief groot migratieoverschot. In 2016 steeg het aantal asielmigranten ten opzichte van 2015, maar ook bij andere groepen was er sprake van een toename. Er kwamen bijvoorbeeld meer mensen bij uit onze buurlanden Duitsland, België en Groot-Brittannië.

Nederland groeit nog door

Voor de komende jaren verwacht CBS dat de bevolking nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf jaar, in januari 2022, zal de bevolking volgens de CBS-prognose uit 17,5 miljoen mensen bestaan. Hier zitten wel onzekerheidsmarges omheen: er is een kans dat het inwonertal dan wat lager ligt, maar het is ook mogelijk dat het juist wat hoger zal zijn.

Bevolking op 1 januari: waarneming en prognose
 BevolkingsomvangOndergrens 95%-prognose-intervalBovengrens 95%-prognose-interval
201216,73
201316,78
201416,829
201516,901
201616,979
201717,0917,04517,142
201817,19217,117,297
201917,27117,12317,434
202017,34217,1317,581
202117,40617,13317,703
202217,46217,13117,836