Prognose bevolking; kerncijfers, 2016-2060


Deze tabel bevat prognoses (2016-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2016-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2016:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2017 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Prognose bevolking; kerncijfers, 2016-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Demografische drukGrijze druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachtingBij geboorteMannen (jaar) Periode-levensverwachtingBij geboorteVrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2016 171.795 1,65 148.005 79,90 83,19 227.064 140.180 86.884
Prognose 2020 17.342.426 33,4 182.858 1,71 151.412 80,93 83,88 195.703 163.920 31.783
Prognose 2030 17.837.096 43,2 195.829 1,75 171.240 82,63 85,66 184.733 168.410 16.323
Prognose 2040 18.111.372 51,2 185.434 1,75 192.385 84,18 87,36 185.310 168.278 17.032
Prognose 2050 18.134.708 49,8 184.669 1,75 201.833 85,61 88,86 186.071 169.855 16.217
Prognose 2060 18.159.662 49,8 . 1,75 . 86,94 90,19 . . .
Ondergrens 67%-prognose-interval 2016 168.249 1,62 142.014 79,52 82,81 206.885 131.632 64.339
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 17.228.920 33,1 173.317 1,63 140.378 80,07 83,02 158.322 147.446 -2.381
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 17.440.888 41,3 178.965 1,61 154.704 81,16 84,18 145.803 146.598 -15.489
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 17.495.662 47,7 163.784 1,56 173.045 82,27 85,45 145.150 147.405 -18.437
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 17.253.556 45,2 157.932 1,53 181.648 83,36 86,61 144.032 147.481 -20.832
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 17.020.128 44,3 . 1,50 . 84,39 87,64 . . .
Bovengrens 67%-prognose-interval 2016 175.726 1,69 153.642 80,28 83,57 250.230 150.775 109.880
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 17.455.530 33,7 192.176 1,79 162.695 81,78 84,73 237.914 181.415 68.464
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.260.584 44,7 214.875 1,90 190.218 84,10 87,13 233.970 193.350 56.039
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 18.801.220 54,0 208.976 1,94 214.032 86,08 89,26 234.633 195.580 54.336
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 19.094.970 53,8 213.863 1,97 223.010 87,87 91,11 236.065 199.121 54.436
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 19.367.868 54,5 . 2,00 . 89,50 92,74 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens