Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Bewerk tabel

Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties (SBI 2008) en regio. De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 augustus 2020:
De resultaten over het 3e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten over het 4e kwartaal van 2020, verschijnt naar verwachting medio november 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) WinstgevendheidWinstgevendheid afgelopen 3 maandenSaldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Nederland 6,8 11,8 7,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Nederland 15,7 8,0 -0,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Nederland 2,0 9,4 6,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Nederland -54,3 -23,4 -27,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 3e kwartaal Nederland 1,0 -3,8 -33,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) 4,5 7,2 1,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Noord-Nederland (LD) 10,0 -0,2 -8,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -0,9 2,7 -4,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) -47,4 -21,9 -25,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) 1,1 -4,3 -28,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) 6,6 12,6 8,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Oost-Nederland (LD) 16,2 10,5 3,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) 2,3 10,5 8,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) -57,5 -22,9 -27,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) -2,4 -1,6 -28,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal West-Nederland (LD) 8,0 12,2 8,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal West-Nederland (LD) 16,5 9,1 -0,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal West-Nederland (LD) 2,2 9,0 7,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal West-Nederland (LD) -54,5 -24,0 -26,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 3e kwartaal West-Nederland (LD) 0,5 -6,4 -36,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) 5,0 11,8 8,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Zuid-Nederland (LD) 15,7 6,5 -1,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) 2,2 11,7 6,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -53,7 -23,0 -27,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) 5,0 0,0 -33,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens