Vertrouwen producenten industrie neemt verder toe

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
grafiek producentenvertrouwen
Het vertrouwen van producenten in de industrie is opnieuw toegenomen, maakt CBS bekend. Dat is volledig toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Het producentenvertrouwen steeg van 3,4 in september naar 4,3 in oktober en herstelt daarmee verder van de forse daling in augustus. De producenten in de papier- en grafische industrie zijn het meest positief.

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Positiever over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in oktober positiever over de productie in de komende drie maanden dan in september. Daarentegen waren zij minder positief over hun orderportefeuille en de voorraden gereed product.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in oktober positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Daarentegen is het oordeel over de voorraden gereed product voor het eerst in bijna twee jaar negatief. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producenten papier- en grafische industrie meest positief

Producenten in de papier- en grafische industrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie. Het vertrouwen in de transportmiddelenindustrie nam echter het meest toe, op de voet gevolgd door de papier- en grafische industrie. In beide bedrijfsklassen verbeterde vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)
 saldo
Papier en grafische14,3
Hout-, bouwmaterialen11,3
Elektrotechnische en machine6,1
Textiel, kleding, leer5,5
Basismetaal, metaalproducten4,4
Voeding- en genotmiddelen3,9
Transportmiddelen3
Aardolie en chemie2,6

Bezettingsgraad industrie neemt weer iets toe

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het vierde kwartaal 2016 uitgekomen op 82,2 procent. Dat is iets hoger dan een kwartaal eerder. De bezettingsgraad schommelt de laatste anderhalf jaar rond 81 à 82 procent.

Industrie produceert opnieuw meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 2,2 procent hoger dan in augustus 2015, maakte CBS enkele weken eerder bekend. De stijging is wat kleiner dan in juli. Al elf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in augustus het sterkst.

Duitse producentenvertrouwen neemt ook verder toe

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Net als de Nederlandse producenten waren de industriële ondernemers in Duitsland in oktober positiever dan in september. Hun vertrouwen bereikte het hoogste niveau in ruim twee jaar. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in augustus 2,3 procent hoger dan in augustus 2015.