Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel

Thuiszorgers protesteren bij stadhuis
© ANP
Eind maart 2016 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond, 17 duizend minder dan in 2015. Het ledental daalt al sinds 1999, maar de laatste jaren gaat het minder snel. In 2015 nam het met 28 duizend af. Er zijn wel steeds meer vrouwen en 65-plussers lid van een vakbond. Dit meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/cfa77390b840418b9befb0dca931b1c0]

Het aantal vrouwelijke vakbondsleden stijgt nog elk jaar. In 2016 waren 646 duizend vrouwen lid van een vakbond, een kwart meer dan de 518 duizend in 1999. Dit hangt samen met de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. Het aantal mannelijke vakbondsleden neemt gestaag af: van 1,4 miljoen in 1999 naar 1,1 miljoen in 2016, een daling van 21 procent.

Aantal vakbondsleden
 MannenVrouwen
20061281,1584,8
20071270,6607,6
20081276,1621,9
20091263,5623,4
20101243,4626,9
20111229646,6
20121201,5647,3
20131161630,9
20141127635
20151094,3640,1
2016*1071,3646,1

Meer 65-plussers lid van vakbond

De vakbonden telden in 2016 vooral minder 25- tot 45-jarige leden, 25 duizend minder dan het jaar ervoor. Het aantal vakbondsleden van 65 jaar of ouder steeg daarentegen met 14 duizend. Ook het aantal vrouwelijke 45- tot 65-jarige leden nam toe.

Aantal vakbondsleden
 20152016
Mannen
jonger dan 25 jaar40,138,6
25 tot 45 jaar256,2236,6
45 tot 65 jaar554,8543,2
65 jaar of ouder243,3253
Vrouwen
jonger dan 25 jaar30,430,8
25 tot 45 jaar213,3208,3
45 tot 65 jaar336,1342,1
65 jaar of ouder60,465

Groei onder niet bij vakcentrale aangesloten bonden

Vakbonden zijn deels verenigd op het niveau van overkoepelende vakcentrales. Het ledental van de vakbonden die zijn aangesloten bij een vakcentrale (85 procent van de vakbondsleden), is in 2016 met bijna 27 duizend afgenomen tot 1,46 miljoen. Het ledenaantal van de niet-aangesloten bonden groeide met bijna 10 duizend tot 257 duizend.

Laagopgeleiden vinden vakbonden belangrijker

Bijna 60 procent van alle werknemers vindt het bestaan van vakbonden belangrijk. Bij laagopgeleiden is dat percentage met 71 procent veel hoger dan bij hoogopgeleiden (46 procent). Vrouwelijke werknemers vinden vaker dan mannelijke werknemers dat de vakbond belangrijk is (63 tegenover 56 procent).

Het belang dat wordt gehecht aan het bestaan van vakbonden verschilt ook naar leeftijd. Bij 25- tot 65-jarigen neemt het toe met de leeftijd. Werknemers van 55 tot 65 jaar hechten de meeste waarde aan vakbonden: 7 op de 10 geven aan dat ze vakbonden belangrijk vinden. Ook een groot deel (61 procent) van de jongste werknemers (15 tot 25 jaar) vindt het bestaan van vakbonden belangrijk. Bij de oudste werknemers (65 tot 75 jaar) is het percentage het laagst.

Belang bestaan vakbonden volgens werknemers, 2015
 (Heel) belangrijk
Werknemers totaal59
Man56
Vrouw63
15 tot 25 jaar61
25 tot 35 jaar54
35 tot 45 jaar55
45 tot 55 jaar60
55 tot 65 jaar70
65 tot 75 jaar51
Opleidingsniveau
Laag 71
Middelbaar64
Hoog 46

De gegevens over het belang van vakbonden zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die CBS en TNO samen uitvoeren.