Belang van vakbonden

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden wordt werknemers gevraagd in hoeverre zij het bestaan van vakbonden belangrijk vinden: zij kunnen kiezen uit niet belangrijk, belangrijk en heel belangrijk. In de rapportage zijn de percentages belangrijk en heel belangrijk opgeteld.