Vertrouwen producenten industrie veert op

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het vertrouwen van producenten in de industrie is toegenomen, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen kwam in september uit op 3,4. In augustus was dat nog 1,2. Het producentenvertrouwen herstelt deels van de forse daling in augustus.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Positiever over toekomstige productie en orderpositie, minder positief over voorraden

Producenten in de industrie waren in september positiever over de productie in de komende drie maanden dan in augustus. Ook waren producenten positiever over hun orderportefeuille. Daarentegen waren zij minder positief over de voorraden gereed product.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in september positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten textiel-, kleding- en leerindustrie meest positief

Producenten in de textiel-, kleding- en leerindustrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de papier- en grafische industrie. Ondernemers in de textiel-, kleding- en leerindustrie zijn vooral positief over hun toekomstige productie. De ondernemers in de transportmiddelenindustrie zijn daarentegen per saldo negatief. Dat komt vooral doordat ze negatief zijn over de verwachte productie. Het vertrouwen nam het meest toe bij ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)
 saldo
Textiel, kleding, leer10,5
Papier en grafische7,2
Aardolie en chemie5,9
Hout-, bouwmaterialen5,3
Voeding- en genotmiddelen4,4
Elektrotechnische en machine4,2
Basismetaal, metaalproducten3,4
Transportmiddelen-4,4

Productie industrie groeit verder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 2,5 procent hoger dan in juli 2015. De stijging is iets kleiner dan in juni. De voedingsmiddelenindustrie produceerde in juli aanzienlijk meer, de elektrische-apparatenindustrie behoorlijk minder.

Duitse producentenvertrouwen fors hoger

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Net als de Nederlandse producenten waren de industriële ondernemers in Duitsland in september positiever dan in augustus. Hun vertrouwen bereikte het hoogste niveau in ruim een jaar. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juli lager dan in juli 2015.