Aantal snelgroeiende bedrijven neemt weer toe

Restaurant
© Hollandse Hoogte
Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2015 na jarenlange daling met 10 procent toegenomen. Grote bedrijven hadden gemiddeld het grootste groeipercentage. Onder kleinere bedrijven bevinden zich echter de meeste relatief jonge snelgroeiende bedrijven (gazellen). Dat meldt CBS op basis van onderzoek naar bedrijven met ten minste tien werknemers.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/8423175dda46492b86babf0e73aee81b]

Vorig jaar is het aantal snelgroeiende bedrijven voor het eerst in vijf jaar weer toegenomen. Snelgroeiende bedrijven zijn ondernemingen die in drie jaar tijd jaarlijks minimaal 10 procent groeien qua werknemers. In 2015 waren er 7460 snelgroeiende bedrijven. Door deze toename van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor zit het aantal snelle groeiers nu weer op het niveau van 2011. Onder uitzendbureaus en restaurants bevinden zich de meeste snelgroeiende bedrijven (respectievelijk 395 en 335). Verder waren er 210 software ontwikkelaars en 170 wegvervoerders die snel groeiden. Ingenieurs- en organisatieadviesbureaus sluiten de top vijf met ieder 152.

Ontwikkeling aantal snelle groeiers
 Aantal snelle groeiers (index, 2010=100)
20108032
20117445
20127390
20137094
20146767
20157460

Grote bedrijven groeien sneller

Grote bedrijven met 250 of meer werkzame personen of meer na drie jaar, zijn het snelst gegroeid. Aan het begin van de groeiperiode in 2012 hadden de grote snelle groeiers gemiddeld 660 medewerkers, tegen 1220 in 2015. Gemiddeld nam het aantal medewerkers bij deze bedrijven met 31 procent per jaar toe. Bij de middelgrote snelle groeiers werkten in 2012 gemiddeld 80 mensen en drie jaar later 145. Dit resulteerde in een jaarlijks groeipercentage van 25 procent. Bij kleine snel groeiende bedrijven steeg het aantal werknemers van gemiddeld 20 in 2012 naar 35 in 2015. Jaarlijks groeide het gemiddelde kleine bedrijf hiermee 19 procent. Gezamenlijk werkten bij de snelgroeiende bedrijven zo’n 527.000 mensen in 2015, inclusief flexibele arbeidskrachten. Een van de redenen voor de snellere groei bij grote bedrijven is dat in dit onderzoek geen onderscheid is gemaakt tussen overnames en autonome groei. Een overname komt relatief vaker voor bij een groter bedrijf, waardoor een bedrijf dan vaak plotseling heel snel groeit.

Gemiddelde jaarlijkse groei werkgelegenheid bij snelle groeiers, 2012-2015
 Kolom1
10 tot 20 werkzame personen19,22
50 tot 250 werkzame personen25,01
250 werkzame personen of meer30,61

Een op de tien snelle groeiers is een gazelle

Binnen de groep snelle groeiers was 9 procent van de bedrijven een zogeheten gazelle. Dit is een snelle groeier die niet ouder is dan vijf jaar. Vorig jaar waren dat er 670, 100 meer dan in 2014. Relatief de meeste gazellen bevinden zich onder de kleinere bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen (9,6 procent). Bij de grote bedrijven met 250 werkzame personen is het aandeel gazellen het kleinst met 3,8 procent. Ook onder de gazellen domineren de uitzendbureaus en restaurants. Verder bevinden zich veel gazellen in de kinderopvang en onder cafés.

Aandeel gazellen in totaal aantal snelle groeiers, 2015
 Kolom1
10 tot 20 werkzame personen9,6
50 tot 250 werkzame personen8,1
250 werkzame personen of meer3,8