10 miljard naar samenwerkingsverbanden gemeenten

In 2015 besteedden samenwerkingsverbanden van gemeenten in totaal 10 miljard euro, 1 miljard meer dan in 2010. Een steeds omvangrijker deel van het gemeentebudget van 58 miljard loopt via deze samenwerkingsverbanden, ook wel gemeenschappelijke regelingen genoemd. In 2015 waren er 320 van dergelijke regelingen. Dit meldt CBS.

De belangrijkste terreinen van gemeentelijke samenwerking zijn de sociale werkplaatsen, stadsregio’s, veiligheidsregio’s, de gemeentelijke gezondheidsdiensten en intergemeentelijke sociale diensten. Concrete voorbeelden zijn de Veiligheidsregio Haaglanden, de intergemeentelijke sociale dienst De Drechtsteden en de sociale werkplaats Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL).

De lokale samenwerking nam vooral toe via veiligheidsregio’s en ambtelijke samenwerkingen. In 2013 werden ambulance- en brandweertaken bij wet overgedragen aan de 25 veiligheidsregio’s. De uitgaven van deze veiligheidsregio’s stegen van 0,9 miljard euro in 2010 naar 1,5 miljard euro in 2015.

Daarnaast brengen (kleinere) gemeenten hun ambtenaren steeds vaker onder in één organisatie, de ambtelijke samenwerking. Hiermee beogen zij de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van het ambtelijk apparaat te bevorderen. In 2010 waren er nog nauwelijks ambtelijke samenwerkingen, in 2015 werd er 0,5 miljard euro aan uitgegeven.

Meer informatie over samenwerkingsverbanden staat in het artikel “Meer samenwerking lokale overheden”.