Hoogopgeleide man maakt de meeste woon-werkkilometers

Mannen maken bijna twee keer zoveel woon-werkkilometers als vrouwen. Vrouwen werken vaker parttime dan mannen en reizen daarom ook minder dagen in de week naar hun werk. Daarnaast wonen vrouwen gemiddeld ook dichter bij hun werk. Hoogopgeleide werkenden reizen de meeste kilometers naar en van hun werk. Laagopgeleide mannen maken niettemin meer woon-werk kilometers dan hoogopgeleide vrouwen. Dit meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/526e9b188df84c7c8fffa147df6fb476]

Op een doordeweekse dag reizen werkende vrouwen gemiddeld 16 kilometer op en neer naar het werk. Bij mannen is dat bijna dubbel zoveel. Op werkdagen zijn mannen met een betaalde baan gemiddeld 40 minuten per dag onderweg naar en van hun werk, vrouwen gemiddeld 28 minuten.Hoogopgeleide mannen reizen het meest voor hun werk

Hoogopgeleiden reizen gemiddeld meer voor het werk dan middelbaar- en laagopgeleiden, vooral omdat ze doorgaans verder van hun werk wonen. Hoogopgeleide mannen leggen op een doordeweekse dag ruim 35 kilometeraf in het woon-werkverkeer, laagopgeleide mannen nog geen 26 kilometer. Het effect van opleidingsniveau op de woon-werk afstand weegt niet op tegen het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoogopgeleide vrouwen zijn gemiddeld 21 kilometer onderweg in het woon-werkverkeer, 5 kilometer minder dan laagopgeleide mannen.

Vrouwen rijden vaker naar familie en vrienden dan mannen

Gemiddeld reizen mannen - de werkenden en niet-werkenden samen - 39 kilometer per dag, vrouwen 29 kilometer. Bijna 30 procent die kilometers gaan op aan het werk, meer dan 40 procent wordt afgelegd voor een recreatief doel of als vrijetijdsbesteding. Nederlanders reizen gemiddeld een half uur per dag in de vrije tijd, vakanties niet meegerekend. Vrouwen gaan vaker op bezoek bij familie, vrienden of kennissen dan mannen. Mannen rijden vaker dan vrouwen naar sport en hobby.

Verplaatsingen van Nederlanders, 2014
 %
Woon-werk28
Sociaal recreatief23.4
Visite/logeren19.9
Winkelen/boodschappen doen8.6
Onderwijs/cursus volgen6.7
Zakelijk bezoek in werksfeer4.9
Diensten/persoonlijke verzorging2.7
Overig5.9


De auto besturen blijkt vooral een mannending

Mannen leggen als bestuurder van een auto twee keer zoveel kilometers af als vrouwen. Per dag brengen mannen gemiddeld 25 kilometer achter het stuur door, voor vrouwen ligt dat op 12 kilometer. Op de bijrijdersstoel ligt dat net andersom: vrouwen stappen tweeënhalf keer zo vaak in als bijrijder en leggen – ten opzichte van mannen – twee keer zoveel kilometers af als passagier.

Drentenaren leggen de meeste kilometers af

Inwoners van Drenthe zijn de grootste kilometervreters (ruim 37 kilometer per dag) en doen dat meer dan inwoners van andere provincies met de auto. Inwoners van Flevoland, Zeeland, Utrecht en Friesland rijden wat minder dan de Drentenaren, rond de 35 kilometer per dag. Noord-Hollanders en Limburgers reizen nog iets minder met gemiddeld 30 kilometer per dag. Zuid-Hollanders reizen het minst; dagelijks 28 kilometer.
Waar de Drentenaren het meest van allen de auto pakken, leggen inwoners van Utrecht de grootste afstanden af met fiets en trein. Limburgers reizen het minste aantal kilometers per fiets of bus.

Afgelegde afstand per inwoner 

In 'Transport en mobiliteit' presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht: verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energieverbruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van transport.