Koopkracht in Caribisch Nederland gestegen

© ANP
CBS heeft de koopkrachtontwikkeling in Caribisch Nederland voor het eerst in kaart gebracht. Zowel in 2012 als in 2013 steeg de koopkracht van de bevolking op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. In 2013 was de toename circa half zo groot als in 2012.

De koopkracht steeg in doorsnee op de eilanden in 2012. Op Bonaire nam de koopkracht met 3,2 procent toe en op Sint-Eustatius en Saba was de groei met respectievelijk 4,5 procent en 4,6 procent nog voorspoediger.
In 2013 was eveneens sprake van een koopkrachtstijging, al was deze lager dan het jaar ervoor. Op Bonaire nam de koopkracht van de bevolking met 1,4 procent toe, op Saba met 1,8 procent. De bevolking op Sint-Eustatius ging er met 2,6 procent het meest op vooruit.

Op Bonaire vaakst koopkrachtverlies

Niet iedereen is erop vooruitgegaan. Er zijn altijd verschillen vanwege diverse factoren, zoals loonsverhoging en verandering van arbeidsmarktpositie, belastingtarieven of samenstelling van het huishouden. Op Bonaire was bij 45 procent van de bevolking sprake van koopkrachtverlies in 2013. Op Sint-Eustatius en Saba kromp de koopkracht bij respectievelijk 41 procent en 42 procent. In 2012 vielen deze cijfers op Bonaire en Saba een stuk lager uit.

Meer koopkracht bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen

Personen in huishoudens met minderjarige kinderen gaan er in koopkracht meer op vooruit dan personen in huishoudens zonder minderjarige kinderen. Zo was de koopkracht voor deze groep op Saba met 6,8 procent in 2012 het hardst gestegen. Op Sint-Eustatius was de toename 5,2 procent en op Bonaire 4,6 procent. Personen in huishoudens met kinderen gingen ook in 2013 er meer op vooruit.

Koopkracht op Sint-Eustatius flink gestegen bij werkenden en uitkeringsontvangers

De koopkracht bij werkenden is op Sint-Eustatius in 2013 meer gestegen dan op de twee andere eilanden. In Sint-Eustatius groeide de koopkracht met 3,1 procent, op Bonaire en Saba met 1,8 procent en 2,2 procent. Ook uitkeringsontvangers gingen op Sint-Eustatius met 2,2 procent in 2013 er het meest op vooruit. Op Bonaire en Saba steeg hun koopkracht met respectievelijk 0,8 procent en 1,8 procent.

Factoren die koopkracht beïnvloeden

De koopkracht wordt bepaald door externe factoren zoals cao-loonstijgingen, inflatie, verandering van belastingtarieven, indexering van uitkeringen en door individuele factoren zoals promotie, ontslag, verandering van baan of pensionering. Ook wijzigingen in de samenstelling van het huishouden door bijvoorbeeld de geboorte van een kind of een scheiding zijn van invloed.

Voorbeeld: AOV-uitkering

De AOV-uitkering (Algemene ouderdomsverzekering) op Bonaire is in 2013 met 2,2 procent verhoogd van 7 215 dollar naar 7 371 dollar. De prijzen daarentegen zijn in 2013 met 1,7 procent gestegen. De reële stijging kwam daarmee uit op 0,5 procent. Dit is vrijwel gelijk aan de doorsnee koopkrachtmutatie van 0,4 procent voor 60-plussers op Bonaire. Voor deze groep uitkeringshouders wordt de gevonden koopkrachtmutatie dus zo goed als helemaal verklaard door de reële verhoging van de uitkering (bron: Rijksdienst Caribisch Nederland).