Productiegroei industrie valt terug

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Kees van de Veen
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 0,3 procent hoger dan in maart 2015, maakt CBS bekend. De groei is kleiner dan in de voorgaande maanden. De transportmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie produceerden in maart aanzienlijk meer, de farmaceutische industrie aanzienlijk minder.

Productie transportmiddelen groeit opnieuw aanzienlijk

De productie van de transportmiddelenindustrie (auto’s, bussen en vrachtwagens) groeide met bijna 14 procent. Ook de productiegroei van de voedingsmiddelen-, de elektrische-apparaten- en de metaalproductenindustrie was groter dan gemiddeld. De productie van de farmaceutische, de machine-, de rubber en kunststof- en chemische industrie kromp daarentegen ten opzichte van maart 2015.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
 Mutatie
Transportmiddelen13,7
Voedingsmiddelen6,8
Elektrische apparaten4,7
Metaalproducten4,1
Chemische producten-0,9
Rubber en kunststof-2,9
Machine-5,3
Farmaceutische-20,3
Industrie (totaal)0,3


De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van maart op februari daalde het niveau van de productie. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert echter aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Vertrouwen ondernemers industrie op hoogste niveau in vijf jaar

CBS maakte een paar weken geleden bekend dat het vertrouwen van de industriële ondernemers in april opnieuw is toegenomen. Hun vertrouwen bereikte het hoogste niveau in vijf jaar en ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Ook de industriële ondernemers in Duitsland waren in april positiever dan een maand eerder. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.