Boemerangkinderen

Kinderen die nadat ze minimaal 45 dagen zelfstandig hebben gewoond weer (minimaal 45 dagen) als thuiswonend kind bij hun ouder(s)/verzorger(s) zijn gaan wonen, en tussen de 16 en 40 jaar oud waren toen zij uit huis gingen. De cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op de Basisregistratie Personen (BRP).