Inkomen meeste zzp'ers lager dan van werknemers

Het persoonlijk inkomen van een zzp’er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer. Dat meldt CBS.

De beroepsgroep met zzp'ers die het meest achterloopt op het persoonlijk inkomen van werknemers is die van kunstenaar. Deze zzp’ers ontvangen bijna de helft minder inkomen dan collega’s in loondienst. Beroepen die bijvoorbeeld financieel floreren onder zzp-schap zijn vooral artsen, maar ook bedrijfskundigen en hoveniers.

In 2015 was 12 procent van de werkzame beroepsbevolking zzp’er. Ruim 83 procent was werknemer, krap 5 procent was zelfstandige met personeel of meewerkend gezinslid. Met name het zzp-schap is de laatste jaren sterk toegenomen terwijl werken in loondienst afneemt. In vergelijking met een werknemer is het persoonlijk inkomen van een zzp’er lager.

In dit inkomen zijn inkomsten uit arbeid en eventuele uitkeringen meegeteld. Premies en inkomensverzekeringen, die voor werknemers verplicht zijn maar voor zelfstandigen niet, zijn in mindering gebracht. In 2014 was dit inkomen van mensen van wie het zzp-schap hun hoofdinkomen was 32 duizend euro per jaar. Voor een werknemer was dit 36 duizend euro. Voor voltijders was dit verschil zelfs nog groter; 37 duizend euro voor een voltijd zzp’er en 50 duizend euro voor een voltijd werknemer.

Hoogopgeleiden

Het aantal werkuren bepaalt voor een groot deel de hoogte van het inkomen. Daarnaast spelen factoren als onderwijsniveau, ervaring en soort werk een rol. Zo bedroeg het inkomen van een 45-plusser, hoogopgeleid, voltijd werkend en zzp’er, 53 duizend euro. Dit is een derde minder dan 80 duizend euro aan inkomen van een vergelijkbare werknemer.

Gemiddeld persoonlijk jaarinkomen zzp’ers en werknemers, 2014*

Kunstenaar

Veel voorkomende beroepen bij zowel zzp’ers als werknemers in loondienst zijn winkelier of teamleider in de detailhandel. In deze beroepsgroep hebben zzp’ers 41 procent minder inkomen dan werknemers. Het grootste verschil is er in de beroepsgroep kunstenaars. Hier hebben zzp’ers 43 procent minder inkomen dan een werknemer in deze beroepsgroep.

Gemiddeld persoonlijk jaarinkomen zzp’ers en werknemers voor top 10 beroepsgroepen waar werknemer meer inkomen heeft (exclusief onderwijsvolgenden), 2012/2014*

Zzp-arts

Voor de meerderheid van de beroepsgroepen waarin zowel werknemers als zzp’ers werken, hebben werknemers meer inkomen dan zzp’ers. Er zijn echter ook beroepen waarin zzp’ers meer inkomen hebben. Zo is het inkomen van een arts die als zzp’er werkt 45 procent hoger dan bij een arts in loondienst. Bij bedrijfskundigen, een grote groep onder zzp’ers is dit 2 procent.

Gemiddeld persoonlijk jaarinkomen zzp’ers en werknemers voor beroepsgroepen waar zzp’er meer inkomen heeft (exclusief onderwijsvolgenden), 2012/2014*