Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen 2005-2014

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen 2005-2014

Geslacht Persoonskenmerken Positie in de werkkring Arbeidsduur Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Werkzame beroepsbevolking met inkomen (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Totaal 2014 8.214 7.898 41,4 36,5 29,0 317
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Deeltijd 2014 3.996 3.841 23,4 22,9 27,0 155
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Minder dan 12 uur per week 2014 971 931 6,1 11,2 24,7 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Minder dan 20 uur per week 2014 1.623 1.562 9,3 13,2 25,0 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 12 tot 20 uur per week 2014 652 631 14,1 16,2 25,4 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 20 tot 35 uur per week 2014 2.373 2.280 33,1 29,6 28,4 93
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Voltijd 2014 4.218 4.056 58,5 49,4 30,9 162
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer Totaal 2014 6.860 6.597 42,4 36,0 28,4 263
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer Deeltijd 2014 3.476 3.343 24,2 22,4 26,5 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer Minder dan 12 uur per week 2014 808 774 5,9 8,9 23,8 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer Minder dan 20 uur per week 2014 1.390 1.338 9,3 11,6 24,2 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 12 tot 20 uur per week 2014 582 563 14,1 15,4 24,8 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 20 tot 35 uur per week 2014 2.086 2.005 34,2 29,6 28,0 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer Voltijd 2014 3.384 3.254 61,1 50,0 30,3 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal 2014 5.172 4.985 50,0 41,4 29,6 187
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Deeltijd 2014 2.277 2.197 30,8 26,9 27,9 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Minder dan 12 uur per week 2014 247 238 7,6 10,3 24,1 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Minder dan 20 uur per week 2014 614 593 13,1 14,2 25,2 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 tot 20 uur per week 2014 367 356 16,7 16,8 25,9 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 20 tot 35 uur per week 2014 1.663 1.604 37,4 31,7 28,9 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Voltijd 2014 2.895 2.788 65,1 52,7 30,9 107
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal 2014 1.688 1.611 19,1 19,4 24,7 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Deeltijd 2014 1.199 1.146 11,6 13,7 23,8 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Minder dan 12 uur per week 2014 561 537 5,1 8,3 23,7 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Minder dan 20 uur per week 2014 776 744 6,3 9,6 23,5 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 tot 20 uur per week 2014 215 208 9,5 13,0 22,8 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 20 tot 35 uur per week 2014 423 402 21,3 21,4 24,4 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Voltijd 2014 489 466 37,5 33,4 26,8 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige Totaal 2014 1.354 1.301 36,4 39,0 32,1 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige Deeltijd 2014 520 498 18,0 26,5 30,2 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige Minder dan 12 uur per week 2014 163 157 7,2 22,6 28,9 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige Minder dan 20 uur per week 2014 233 224 9,3 22,8 29,3 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 12 tot 20 uur per week 2014 70 68 14,0 23,2 30,1 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 20 tot 35 uur per week 2014 287 274 25,2 29,5 31,0 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige Voltijd 2014 834 803 47,8 46,8 33,3 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Totaal 2014 41 40 17,5 18,1 28,6 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Deeltijd 2014 28 27 12,0 13,5 28,8 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Minder dan 12 uur per week 2014 12 12 . . . 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Minder dan 20 uur per week 2014 17 17 7,7 10,2 27,5 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid 12 tot 20 uur per week 2014 5 5 . . . 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid 20 tot 35 uur per week 2014 11 11 . . . 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Voltijd 2014 13 13 . . . 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel Totaal 2014 325 313 60,5 58,3 39,1 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel Deeltijd 2014 45 42 40,5 42,7 40,7 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel Minder dan 12 uur per week 2014 6 5 . . . 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel Minder dan 20 uur per week 2014 9 9 . . . 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel 12 tot 20 uur per week 2014 4 3 . . . 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel 20 tot 35 uur per week 2014 35 33 44,0 44,8 40,6 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel Voltijd 2014 281 271 63,6 60,7 38,9 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal 2014 988 948 29,2 33,6 30,0 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Deeltijd 2014 448 429 16,2 25,7 29,3 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Minder dan 12 uur per week 2014 146 140 6,5 23,2 28,5 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Minder dan 20 uur per week 2014 207 199 8,6 23,3 28,9 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 12 tot 20 uur per week 2014 61 59 13,5 23,7 29,9 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 20 tot 35 uur per week 2014 241 230 22,8 27,8 29,6 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Voltijd 2014 540 519 39,9 40,0 30,6 21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van: 2005-2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 7 april 2017:
De voorlopige cijfers over 2014 zijn vervangen door definitieve cijfers 2014. Daarnaast zijn de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties aangepast. Deze sluiten aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Op 8 februari 2017 zijn de gegevens over inkomen gereviseerd. De gereviseerde gegevens komen beschikbaar vanaf 2011, hiervoor worden nieuwe tabellen gestart. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met premies inkomensverzekeringen met uitzondering van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht, omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.
Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen van het huishouden onbekend is of waarvoor geen inkomensgegevens gekoppeld konden worden.