Meeste startende én stoppende bedrijven in managementadvies

© ANP

Het managementadviesbureau was in 2015 het populairste bedrijfstype onder startende ondernemers. Ruim 12 duizend adviesbureaus met management en bedrijfsvoering als specialiteit openden hun deuren. De dynamiek in die branche is erg hoog: managementadviesbureaus gingen vorig jaar ook het vaakst ten onder. Dat blijkt uit een top 10 die CBS vandaag publiceert.

Zo’n 8 procent van alle bedrijven die vorig jaar startten was een managementadviesbureau. Daarnaast openden in 2015 ook veel bouwbedrijven en verloskundigen- en paramedicipraktijken (beiden ruim 6 duizend). Verder kwamen er vorig jaar 8 duizend nieuwe webwinkels bij. Ook in de voorgaande jaren zijn deze bedrijfstypen vaak gestart.

Bijna alle startende bedrijven hebben bij aanvang niet meer dan één werkzame persoon. Of het bijvoorbeeld bij een startend bouwbedrijf gaat om een zzp’er of om een ondernemer die personeel aan gaat nemen, kan niet uit de cijfers worden afgeleid.

Top 10 oprichtingen met opheffingen

In totaal werden in 2015 bijna 163 duizend bedrijven opgericht en staakten iets minder dan 100 duizend bedrijven hun werkzaamheden, meldde CBS eerder. Van de stoppers waren ruim 7 duizend bedrijven actief in de managementadviesbranche, waarmee die branche ook het hoogste aantal stoppers had. Ongeveer 5 duizend webwinkels hielden het in 2015 voor gezien.

Veel meer praktijken van medisch specialisten

Absoluut gezien kwamen er dus veel managementadviesbureaus bij, maar relatief is de toename van het aantal opgerichte praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra opvallend. Vorig jaar zijn er hier 3 790 van opgericht, tegen 580 in 2014. Dat is een toename van ruim 550 procent.

Ongeveer vier op de tien medische dagbehandelcentra en medisch specialistische bedrijven die Nederland rijk is, zijn vorig jaar opgericht. Door een wijziging in de declaratieregels was er een fiscale prikkel voor specialisten om een eigen bedrijf te starten. De mate van effect van die regelwijziging is niet onderzocht.

De in 2015 opgerichte webwinkels zijn goed voor 26 procent van het totale aantal actieve webwinkels. Datzelfde percentage geldt voor bedrijven met als hoofdactiviteit industrieel ontwerp.

Aandeel oprichtingen en opheffingen binnen eigen branche

Webwinkels vaak opgeheven

Vaak zijn de bedrijfstakken met de meeste oprichtingen ook de branches waar de meeste opheffingen plaatsvinden.

Wanneer het aantal opheffingen wordt afgezet tegen het totale aantal bedrijven binnen de branche, blijkt dat er in 2015 relatief veel webwinkels zijn opgeheven. Het aantal opheffingen bedraagt bijna 16 procent van het totale aantal webwinkels. Dit is opvallend, aangezien de online bestedingen al een aantal jaren toenemen.

Het relatieve aandeel opheffingen ligt aanzienlijk lager bij de andere bedrijven uit de top 10. Zo is het aantal opheffingen van bedrijven in de haar- en schoonheidsverzorging en praktijken van verloskundigen en paramedici minder dan 5 procent van het totale aantal bedrijven.