Detailhandel zet minder om in november

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

In november heeft de detailhandel 2,2 procent minder omgezet dan een jaar eerder, meldt CBS. De daling is deels te wijten aan een ongunstigere samenstelling van de koopdagen. De omzet van de winkels in non-foodartikelen lag ruim 5 procent lager. Ook de omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen kromp licht. De online omzet is in november met ruim 24 procent gegroeid.
 
November heeft in 2015 een zaterdag minder en een maandag meer dan in 2014. Doorgaans wordt er op een zaterdag meer omgezet, waardoor de samenstelling van koopdagen in november een negatief effect heeft.

Omzetontwikkeling detailhandel

Aanzienlijke krimp omzet non-foodwinkels

De omzet van winkels in non-foodartikelen was in november 5,1 procent kleiner dan in november 2014. Het volume (de verkopen) kromp met 5,4 procent, terwijl het prijsniveau wat hoger was dan een jaar eerder. In bijna alle onderscheiden branches was de omzetontwikkeling negatiever dan in oktober.

De winkels in kleding leden ruim 11 procent omzetverlies. Een maand eerder groeide de omzet van deze winkels nog licht. De omzetdaling van de kledingwinkels is onder meer te wijten aan het zachte herfstweer, maar in welke mate kan op basis van deze cijfers niet worden vastgesteld. Het was in november aanzienlijk warmer dan een jaar eerder, waardoor de winterkleding minder aftrek vond. Ook was het relatief nat in november.

De winkels in huishoudelijke artikelen noteerden de grootste omzetdaling, van ruim 20 procent. Ook de drogisterijen leden voor het eerst in ruim een jaar omzetverlies. Daarentegen groeide de omzet van winkels in woninginrichtingsartikelen wel, namelijk met bijna 4 procent.

Omzetontwikkeling non-foodwinkels, november 2015

Samenstelling koopdagen zorgt ook voor kleine omzetdaling van winkels in food

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben 0,7 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Prijzen lagen ongeveer 0,7 procent hoger, terwijl het volume met 1,4 procent kromp. Bij de supermarkten was het omzetverlies 0,8 procent, terwijl de omzet van de speciaalzaken nagenoeg gelijk bleef (-0,1 procent).

Forse groei online omzet

In november is de online omzet met 24,3 procent gegroeid. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 22,8 procent. De webwinkels zetten 25,4 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Webwinkels hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet. Het is voor het eerst sinds april dat de online omzet van de multi-channelers minder hard groeit dan die van de webwinkels.

Aantal bedrijven detailhandel

Aantal bedrijven met winkelpanden neemt af, aantal internetverkopers neemt toe

Sinds het eerste kwartaal van 2008 is het aantal bedrijven dat vanuit een winkel verkoopt met ruim 11,5 procent afgenomen naar ruim 63 duizend bedrijven. De daling was sterk bij de bedrijven in consumentenelektronica (-22,8 procent) en drogisterijen (-22,5 procent). Ook sloten relatief veel bedrijven met winkels in schoenen (-12,9 procent) en kleding (-14,1 procent) de deuren.

Het totaal aantal bedrijven in de detailhandel is echter met 15,4 procent toegenomen, tot bijna 113 duizend. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan webwinkels. Sinds het eerste kwartaal van 2008 nam hun aantal met maar liefst 292 procent toe naar ruim 31 duizend bedrijven. Bij de webwinkels is er sprake van een relatief stevige concurrentie, naar verhouding lage toetredings- en uittredingskosten, en gemiddeld een relatief korte levensduur.

De in bovenstaand artikel gepubliceerde cijfers over de omzetontwikkeling van de huishoudelijke artikelen zijn bijgesteld op 1 februari 2016. Lees hier meer
De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.