Meeste WW-uitkeringen naar 55-plussers

Het aantal WW-uitkeringen dat verstrekt is aan 55-plussers is in vijf jaar tijd verdubbeld. Gingen in september 2010 nog 62 duizend werkloosheidsuitkeringen naar mensen van 55-plus tot aan de AOW-leeftijd, vijf jaar later waren dat er 135 duizend. Ook in verhouding met andere leeftijdsgroepen ontvangen de 55-plussers de meeste WW-uitkeringen. Dat meldt CBS.

Dalende trend behalve bij 55-plussers

Sinds februari 2014 laat het aantal WW-uitkeringen in alle leeftijdsklassen een dalende trend zien, behalve bij de 55-plussers. Ook dit jaar is er nog sprake van groei in deze leeftijdsgroep, al gaat dit minder hard. Ging in 2010 nog 24 procent van de WW-uitkeringen naar 55-plussers, in 2015 was dat 32 procent . Niet alleen het aantal werkende ouderen is de afgelopen jaren gestegen, maar ook het aantal werkloze ouderen.

Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse

Minste WW-uitkeringen aan jongeren verstrekt

Het aantal WW-uitkeringen aan 15- tot 25-jarigen blijft het laagst van alle leeftijdsklassen. Veel jongeren hebben nog niet zoveel jaren gewerkt en dus hebben ze meestal maar drie maanden recht op een WW-uitkering. De meesten van hen vinden een baan. In de hogere leeftijdsklassen hebben mensen daarentegen meestal al veel arbeidsjaren achter de rug, waardoor zij langer recht hebben op een uitkering. De ouderen vinden ook veel minder vaak een uitweg uit de WW naar betaald werk.

Aantal uitkeringen aan 55-plussers groeit het minst hard in Limburg

In de afgelopen vijf jaar is het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers in Nederland met 113% gestegen. In Utrecht groeide het aantal uitkeringen aan 55-plussers met 132% het hardst. De provincie Limburg daarentegen zat met 77% ver onder het gemiddelde. Deze provincie is ook de enige waarin het aantal 55-plussers met een WW-uitkering niet is verdubbeld.

Groei aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers (sep. 2010-2015)