Alleenstaande ouder maakt zich zorgen over financiën

Bijna de helft van de alleenstaande ouders ziet de financiële toekomst somber in. Ter vergelijking: gemiddeld maken drie op de tien Nederlanders zich zorgen over de financiële toekomst. Alleenstaande ouders zijn ook vaker ontevreden over de eigen financiële situatie en maken zich vaker zorgen om baanverlies dan gemiddeld. Dit staat in het boek Welzijn in Nederland van CBS.

Ondanks het zorgelijke financiële toekomstperspectief dat alleenstaande ouders zeggen te hebben, krijgt de gemiddelde Nederlander weer langzaam wat meer vertrouwen in zijn financiën en in zijn werk. Vorig jaar waren iets meer Nederlanders, 71 procent, tevreden met hun financiële situatie dan in 2013 (68 procent). We maakten ons ook iets minder zorgen om de financiële toekomst.

Kwart alleenstaande ouders is ontevreden over eigen financiën

Hoewel de Nederlander gemiddeld gezien iets positiever gestemd is, zijn er grote verschillen te zien tussen verschillende bevolkingsgroepen. Alleenstaande ouders zijn het minst optimistisch; ze hebben relatief vaak geldzorgen en zijn ook iets vaker bezorgd over het verliezen van hun baan. Ook zijn ze het minst tevreden over hun financiën. Van de alleenstaande ouders is 26 procent ontevreden met hun financiële situatie. Ter vergelijking, bij stellen met kinderen is dit 8 procent en bij alleenstaanden zonder kinderen 12 procent.

De ontevredenheid en ongerustheid over de financiële situatie hangt logischerwijs samen met de hoogte van iemands inkomen. Toch blijkt dat, ook wanneer rekening gehouden wordt met inkomensverschillen, alleenstaande ouders nog steeds negatiever gestemd zijn over hun financiën dan anderen. En van de mensen met een hoog inkomen ervaart ook een aanzienlijk deel (45 procent) wel eens zorgen over de financiële toekomst.

Nederland telde in 2014 536 duizend alleenstaande ouders en 4,1 miljoen samenwonende ouders in een huishouden met kinderen.

Zorgen over de financiële toekomst naar de positie in het huishouden, 2014

Tevredenheid met de financiën naar de positie in het huishouden, 2014

Financiële zorgen hebben negatief effect op het welzijn

De mate van tevredenheid met de eigen financiën en zorgen over de financiële toekomst zorgen voor een lager gevoel van welzijn. De angst om je baan kwijt te raken of financiële zorgen over bijvoorbeeld je hypotheek of pensioen kunnen leiden tot stress en ongerustheid en daarmee tot een verlaagd welzijn. De mate van tevredenheid met de huidige financiën laat de sterkste relatie zien: ruimm 90 procent van de mensen die tevreden zijn met de huidige financiële situatie is ook tevreden met het leven. Daarentegen is bij degenen die ontevreden zijn met de huidige financiën slechts 40 procent tevreden met het leven. Bij financiële zorgen is het effect wat kleiner, maar wel duidelijk zichtbaar. Negen van de tien mensen die zelden of nooit zorgen over de financiële toekomst hebben, zijn tevreden met het leven in het algemeen. Dit in tegenstelling tot ruim zeven van de tien mensen die vaak financiële zorgen hebben.

Afgelopen maandag publiceerde CBS het onderzoeksrapport Welzijn in Nederland .Dit rapport laat resultaten zien van uiteenlopende indicatoren die invloed hebben op het gevoel van welzijn.