Detailhandel zet minder om in augustus

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

De detailhandel heeft in augustus 1,4 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder, maakt CBS bekend. De daling is onder meer toe te schrijven aan een ongunstigere samenstelling van koopdagen dan vorig jaar augustus.  Zowel het volume (de verkopen) als het gemiddeld prijsniveau lag 0,7 procent lager. Winkels in non-foodartikelen leden omzetverlies, vooral doordat er minder artikelen over de toonbank gingen. Winkels in voedings- en genotmiddelen daarentegen behaalden wel meer omzet. Ook webwinkels en postorderbedrijven boekten meer omzet, maar de groei was wel minder dan in voorgaande maanden.

Augustus telde in 2015 een vrijdag minder en een maandag meer dan vorig jaar. Deze verschuiving van koopdagen heeft een negatief effect op de omzetontwikkeling. Na correctie hiervoor lag de omzet van de detailhandel ongeveer op hetzelfde niveau  als een jaar eerder.

Ontwikkeling omzet, prijs en volume detailhandel, augustus 2015

 
Non-foodwinkels leveren aanzienlijk in

Vooral de winkels in non-foodartikelen boekten in augustus minder omzet. De omzet kromp met 4,6 procent. In juli realiseerden deze winkels nog een groei van ruim 4 procent. De winkels in woninginrichtingsartikelen kampten voor het eerst sinds juni 2014 met omzetverlies. Ook de winkels in bovenkleding en consumentenelektronica zetten in augustus minder om. De drogisterijen hielden de omzetgroei van de voorgaande maanden wel vast.

De omzetdaling in augustus van dit jaar hangt mogelijk samen met het weer. Vorig jaar augustus zorgde relatief slecht weer in combinatie met vakantietijd voor aanloop in de winkels. Dit jaar was het weer juist iets beter dan gemiddeld en werd er minder gewinkeld. Verder heeft ook de veranderde samenstelling van koopdagen een negatief effect op de omzetgroei.

Omzetontwikkeling non-foodwinkels, augustus 2015

Kleine groei winkels in voedings- en genotmiddelen

De omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen groeide met 1,2 procent. Zowel de prijzen van de dagelijkse boodschappen als het volume groeiden met 0,6 procent. Bij de supermarkten nam de omzet met 1,0 procent toe, bij de speciaalzaken daalde de omzet met 0,1 procent.

Online omzet groeit minder sterk

De online omzet groeide met 13,7 procent. Dat was minder sterk dan in voorgaande maanden. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 19,5 procent. De webwinkels zetten 11,0 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Webwinkels hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet.

Bron, StatLine:

Technische toelichting