Daling energieprijs drukt inflatie eurozone

De inflatie in de eurozone in september is negatief. Dit heeft Eurostat vorige week gemeld. Ook van december 2014 tot en met maart 2015 was sprake van een negatieve inflatie. Dat de inflatie nu weer onder de nul uit is gekomen, komt doordat de energieprijs sterk is gedaald. Veel andere producten kennen nu echter hogere prijsstijgingen dan in de voorgaande periode van negatieve inflatie. De inflatie in Nederland heeft een vergelijkbaar patroon. Dit meldt CBS.

Prijsontwikkeling van energie en totale inflatie, eurogebied, HICP

Effect eerdere daling energieprijzen

De inflatie in de eurozone, afgemeten aan de HICP, bedroeg in september -0,1 procent. Nu de inflatie opnieuw negatief is, lijkt de doelstelling van de Europese Centrale Bank om op een inflatie van net onder de 2 procent uit te komen ver uit zicht. De lage energieprijs vertroebelt echter het beeld. Exclusief energie komt de inflatie in de eurozone voor september uit op 1,0 procent. In januari lag de inflatie exclusief energie met 0,5 procent veel lager. Het inflatiedrukkende effect van de energieprijs is deels het gevolg van ontwikkelingen in 2014. Voor autobrandstoffen geldt bijvoorbeeld dat deze tussen september 2014 en januari 2015 zeer fors in prijs zijn gedaald. Het effect hiervan op het inflatiecijfer zal de komende maanden sterk verminderen en vanaf januari volgend jaar niet meer bijdragen aan de inflatie.

Prijsontwikkeling van clusters van goederen en diensten, eurogebied, HICP

Wel prijsstijgingen van andere producten

Van veel andere producten lopen de prijzen op. De prijsstijging van voedingsmiddelen (incl. alcohol en tabak) in de eurozone kwam in september uit op 1,4 procent. Deze prijsstijging ligt op een veel hoger niveau dan begin van dit jaar en loopt de laatste maanden verder op. Ook de prijsstijging van goederen naast voeding en energie ligt op een hoger niveau dan begin van dit jaar, al is deze met 0,3 procent vooralsnog bescheiden. De prijsstijging van diensten ligt al langer op een hoger niveau en kwam in september uit op 1,3 procent.

Inflatie in Nederland volgt vergelijkbaar patroon

Ook in Nederland is de inflatie als gevolg van de lage energieprijs in de afgelopen maanden weer iets teruggelopen. Exclusief energie is de inflatie volgens de Nederlandse CPI opgelopen van 0,8 procent in januari naar 1,4 procent in september.

Prijsontwikkeling van energie en totale inflatie, Nederland, CPI

In Nederland meeste consumentenproducten in de plus

Ook in Nederland liep de jaar op jaar prijsstijging van voedingsmiddelen (incl. alcohol en tabak) op, en wel van -0,2 procent in januari naar 1,6 procent in september. De prijsontwikkeling van goederen exclusief voeding en energie ging van -1,7 procent in januari naar +0,0 procent in september. De prijsontwikkeling van diensten ligt op een hoger niveau. De ontwikkeling van de huren en de toegerekende huur van eigen woningen is met 2,4 procent weliswaar lager dan begin dit jaar, maar van overige diensten is de prijsstijging opgelopen van 1,0 procent in januari naar 1,7 procent in september. Zie ook Inflatie daalt verder naar 0,6 procent.

Prijsontwikkeling van clusters van goederen en diensten, Nederland, CPI

Zie voor meer informatie de publicatie Lage inflatie in Nederland.