Inflatie daalt verder naar 0,6 procent

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in september 0,6 procent. In augustus lagen de consumentenprijzen nog 0,8 procent hoger dan een jaar eerder.  De inflatie daalde vooral door de prijsdaling van benzine. De inflatie is nog wel hoger dan in januari. Toen werd het laagste niveau in 27 jaar gemeten. Dat maakt CBS bekend.

Inflatie (CPI)
 

 
Benzineprijs verlaagt inflatie

Net als in augustus was de lagere benzineprijs de belangrijkste oorzaak voor de lagere inflatie. Benzine was in september 12,5 procent goedkoper dan vorig jaar en kostte gemiddeld 1,51 euro per liter. In augustus bedroeg de prijsdaling op jaarbasis nog 7,5 procent. Ook de prijsontwikkeling van vliegtickets verlaagde de inflatie. In september waren vliegtickets vrijwel even duur als een jaar eerder. In augustus waren vliegtickets nog 8,2 procent duurder dan vorig jaar.

Brandstoffen in een jaar tijd meest in prijs gedaald

Naast benzine waren ook LPG en dieselolie fors goedkoper dan vorig jaar. LPG was bijna een kwart goedkoper en daalde het meest in prijs. De prijsstijging van aardappelen was met 27 procent het hoogst. Ook telefoons waren ruim een kwart duurder dan vorig jaar.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak blijft gelijk

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterke fluctuaties kent en de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in september niet veranderd en bleef 1,3 procent. In januari was de prijsstijging 0,9 procent. Met uitzondering van de huren en energie, is de prijsstijging van de meeste goederen en diensten groter dan in januari.

Inflatie (CPI) en prijsontwikkeling onderliggende clusters
 

Inflatie in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) stelt CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) samen.

Volgens de HICP daalde de Nederlandse inflatie naar 0,3 procent in september en bleef hoger dan het gemiddelde van de eurozone. De inflatie in de eurozone daalde naar -0,1 procent. De inflatie is negatief door de sterke daling van de energieprijzen in de eurozone. Andere goederen en diensten stegen wel in prijs. Zie ook Daling energieprijs drukt inflatie eurozone.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

Inflatie (HICP) Nederland en eurozone
 

 
De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen. Omdat de huurstijging hoger is dan de gemiddelde prijsstijging van andere goederen en diensten, komt de Nederlandse inflatie volgens de CPI op dit moment hoger uit dan volgens de HICP.

Bronnen: