Nederland sinds Eerste Wereldoorlog rijker dan België

Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 verenigde twee economisch hoog ontwikkelde gebieden. Na de scheiding van 1830 industrialiseerde en groeide België veel sterker dan Nederland. Sinds de Eerste Wereldoorlog groeiden de beide economieën weer naar elkaar toe. Wat betreft inkomen en economische structuur ontlopen ze elkaar niet veel meer. Dit meldt CBS.

Toen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 1815 werden verenigd had het Noorden het hoogste bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid zette de Belgische economie een groeispurt in waardoor ze de Nederlandse in rijkdom voorbij ging. De Eerste Wereldoorlog trof België echter hard en zette haar weer op achterstand. Sindsdien is Nederland rijker dan België. In 2014 was het binnenlands product per hoofd van de bevolking van Nederland 10 procent hoger dan dat van de zuiderburen.

Bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking (in prijzen van 2014)

Verschillende routes

Zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden hadden in 1815 naar Europese begrippen een hoog ontwikkelde economie, met relatief veel nijverheid en diensten. Maar na de scheiding in 1830 bewandelden ze verschillende ontwikkelingspaden. België industrialiseerde als eerste op het Europese vasteland, terwijl Nederland zich aanvankelijk richtte op landbouw en producten uit de koloniën. Vanaf de  Eerste Wereldoorlog groeiden de economieën weer naar elkaar toe. In beide landen is tegenwoordig het aandeel van de landbouw nog maar een fractie van het totale nationale product, terwijl de diensten domineren. De economische structuur is daarmee, net als twee eeuwen geleden, vrijwel gelijk.

Aandeel van economische sectoren in bbp

Van 1815 tot 1830 waren het huidige Nederland en België in het Koninkrijk der Nederlanden verenigd. Op 21 september 1815 werd in Brussel het nieuwe parlement van het Koninkrijk der Nederlanden ingesteld (met Eerste én Tweede Kamer). Tegelijkertijd werd Willem I gehuldigd als koning. Zowel koning als parlement zwoor een eed op de nieuwe grondwet. Dat wordt deze week in het kader van 200 jaar Koninkrijk herdacht.