Een half miljoen mensen voelt zich eenzaam

© ANP

Bijna een half miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Dit blijkt uit onderzoek van CBS. Vooral bejaarde mannen zijn eenzaam; een op de acht mannen ouder dan 75 jaar leeft in eenzaamheid.

4 procent is eenzaam

In Nederland voelt 4 procent van de mensen zich eenzaam. Mannen zijn vaker eenzaam dan vrouwen. Bejaarde mannen (ouder dan 75 jaar) zijn duidelijk het vaakst eenzaam: 12 procent tegen 5 procent van de bejaarde vrouwen. Het gaat hier alleen om ouderen die zelfstandig wonen; bewoners van instellingen of tehuizen zijn niet ondervraagd.

Personen die eenzaam zijn naar leeftijd en geslacht, 2014

Mannen zeggen vaker dan vrouwen dat hun sociale contacten oppervlakkig zijn. Vrouwen zeggen vaker dat ze deel uitmaken van een vriendengroep en dat ze iemand hebben bij wie ze terecht kunnen of die hen echt begrijpt.

Slechte gezondheid gaat gepaard met eenzaamheid

Mensen die vinden dat ze een slechte gezondheid hebben, zeggen vaker dat ze eenzaam zijn dan mensen die hun gezondheid als goed bestempelen (17 en 2 procent). Deze relatie is nog sterker bij bejaarden; 20 procent van de 75-plussers die hun gezondheid slecht vinden is eenzaam. Bij 75-plussers die hun gezondheid goed vinden is dit 4 procent.
Wonen in een drukke stad of juist een dorp met sterke sociale controle maakt voor eenzaamheid geen verschil. Stedelingen en inwoners van kleine gemeenten zijn even vaak eenzaam.