Eenzaamheid

De gegevens over eenzaamheid hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder die behoren tot particuliere huishoudens in Nederland en zijn afkomstig uit het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn van CBS.

De mate waarin mensen eenzaam zijn is vastgesteld aan de hand van zes stellingen:
1. Er zijn mensen met wie ik goed kan praten;
2. Ik voel me van andere mensen geïsoleerd;
3. Er zijn mensen bij wie ik terecht kan;
4. Er zijn mensen die me echt begrijpen;
5. Ik maak deel uit van een groep vrienden;
6. Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig.

Respondenten kunnen telkens antwoorden met ja, soms of nee. De antwoorden op deze stellingen zijn als volgt samengevoegd: voor stellingen 2 en 6 telt ja voor 2 punten, soms voor 1 punt en nee voor 0 punten. Voor stellingen 1, 3, 4 en 5 is dat omgekeerd, en telt ja voor 0 punten, soms voor 1 punt en nee voor 2 punten. Alle scores worden vervolgens samengeteld, met als resultaat een score van 0 tot en met 12. Een hogere score gaat gepaard met een hogere mate van eenzaamheid. Er wordt in deze publicatie een indeling in drie groepen gehanteerd:
- degenen die niet eenzaam zijn, met een score van 0;
- degenen die een beetje eenzaam zijn, met een score van 1 tot en met 6;
- degenen die eenzaam zijn, met een score van 7 of hoger.