Producentenprijs varkensvlees 8 procent gedaald

De producentenprijs van varkensvlees is in juli met 8 procent gedaald in vergelijking met de prijs van een jaar eerder. Dat meldt CBS op basis van de laatste producentenprijsindexcijfers. De indexcijfers geven de gemiddelde prijs aan die de vleesverwerkende industrie voor haar varkensvleesproducten betaald krijgt. De prijs die de consumenten voor varkensvlees betalen, is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.

De gemiddelde producentenprijs berekend over het eerste half jaar van 2015 ligt 9 procent lager dan de gemiddelde prijs in dezelfde periode in 2014 en 10 procent lager dan in 2013. De prijs die de producenten voor hun product kregen daalde in 2014 na een opleving in de zomer van dat jaar. Begin dit jaar was de producentenprijs gezakt naar een niveau dat in vier jaar niet gehaald is. Daarna  is weer een lichte stijging te zien.

Producenten- en consumentenprijsindexcijfers varkens, per maand

Consumenten

De prijs die de consumenten voor varkensvlees betaalden is nagenoeg gelijk gebleven. De consumentenprijsindex steeg licht tot december 2013 toen de consument het meest moest betalen voor varkensvleesproducten. De consumentenprijs lag in het eerste half jaar van dit jaar ongeveer gelijk met de prijs in dezelfde periode een jaar eerder en daalde 1,5 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2013.

Bronnen: