Aantal vacatures vertoont grote verschillen per regio

In het tweede kwartaal van 2015 staan er 136 000 vacatures open. Daarmee is het aantal sinds 2013 met 40 000 toegenomen. Halverwege dat jaar bereikte het aantal openstaande vacatures een dieptepunt. Niet in elke regio is de groei even groot. Ook de werkloosheidscijfers zijn per provincie sterk verschillend. Dat meldt CBS vandaag.

Relatief weinig vacatures in het noorden

In 2014 telde Friesland, Groningen en Flevoland grofweg één openstaande vacature per tien werklozen. In Utrecht en Noord-Holland was dat een op vier á vijf, het landelijk gemiddelde was een op zes. In 2008, kort voor het begin van de crisis, was het aantal openstaande vacatures ongeveer gelijk aan het aantal werklozen. Meer dan de helft van de aanwas is toe te schrijven aan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ook in aantallen is meer dan de helft van de openstaande vacatures (namelijk 75 000) voor hun rekening.

Vacatures per provincie

Arbeidsparticipatie overal gedaald

Ook de arbeidsparticipatie laat regionale verschillen zien. In de provincie Utrecht hadden in 2014 68 op de 100 inwoners van 15 tot 75 jaar betaald werk. In Limburg en Groningen waren dat er nog geen 62. Het landelijke gemiddelde lag op 65 procent.
In alle provincies is de participatie sinds 2008 gedaald, het sterkst in Flevoland. In 2008, voor het uitbreken van de crisis, had deze provincie nog het hoogste percentage inwoners met betaald werk (71 procent). In 2014 was dat afgenomen tot 65 procent.

Rotterdam uitzondering

De gemeenten met de laagste arbeidsparticipatie in 2014 waren voornamelijk te vinden in Limburg en Groningen. Vaals is met 52,2 procent de gemeente met de laagste netto arbeidsparticipatie. In Kerkrade en Bellingwedde ligt die op 57 procent. Een uitzondering is Rotterdam (arbeidsparticipatie bijna 58 procent), dat ligt in de provincie (Zuid-Holland) die met zes gemeenten is vertegenwoordigd in de top tien van gemeenten met de hoogste arbeidsparticipatie. Aanvoerder van dat lijstje is Houten in de provincie Utrecht, met een netto arbeidsparticipatie van 73 procent.

Zeeland heeft laagste percentage werklozen

Ook de werkloosheid is niet egaal verspreid over Nederland. Gemiddeld was 7,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking in 2014 werkloos. In Flevoland lag dat percentage flink hoger (9,3 procent), in Zeeland aanzienlijk lager (5,5 procent).

Bronnen:

- Maatwerktabel

- StatLine: Arbeidsdeelname, regionale indeling 2014

- Regionale verschillen in arbeidspositie, werkloosheid en vacatures (pdf)