Minder oude auto's na aanpassing wegenbelasting

Het Nederlandse autopark telt begin 2015 bijna 300 duizend personenauto’s van 25 jaar of ouder, 14 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud is afgenomen. Het aantal oldtimers dat minstens 40 jaar geleden voor het eerst op de weg verscheen neemt nog steeds toe. Dit maakt CBS bekend.

Afname oude auto’s en verscherping belastingregels

Het aantal oude auto’s neemt voor het tweede jaar op rij af. Begin 2015 zijn er bijna 14 duizend auto’s van 25 jaar of ouder minder dan een jaar eerder. Tot begin 2013 steeg het aantal oude auto’s nog. De daling van het aantal personenauto’s van 25 jaar of ouder heeft vooral te maken met het aanscherpen van de regels voor de wegenbelasting vanaf begin 2012. Tot 2012 waren auto’s van 25 jaar of ouder volledig vrijgesteld van wegenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn alleen oldtimers van 40 jaar of ouder volledig wegenbelastingvrij.

Vooral minder diesels en lpg-auto’s

Er zijn met name minder diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud, ten opzichte van 2014 een daling van ruim 30 procent. Vanaf 1 januari 2014 is voor auto’s die op lpg of diesel rijden én jonger zijn dan 40 jaar de vrijstelling voor de wegenbelasting helemaal vervallen. Hierdoor is het minder aantrekkelijk om zo’n auto te hebben en zijn er meer geëxporteerd of gesloopt.
Voor benzineauto’s van bouwjaar 1975 tot en met bouwjaar 1987 geldt een aangepast tarief voor de wegenbelasting. Begin 2015 zijn er 3 procent minder van deze oude benzineauto’s dan begin 2014.

Meer auto’s van 40 jaar of ouder

Nederland telt steeds meer auto’s van 40 jaar of ouder. Begin 2015 waren dit er 122 duizend auto’s, 8,5 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal auto’s uit deze oudste jaarklassen neemt elk jaar toe. Dit komt doordat er ieder jaar een nieuwe stroom veertig jarige auto’s bijkomt. Het deel dat wegvalt door export of sloop is een stuk kleiner.

Bronnen: