Wegenbelasting

Vanaf 1 januari 2012 zijn de regels voor vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting aangescherpt en gold een vrijstelling voor motorrijtuigen die ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, voor de auto’s van 25-30 jaar gold een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels wederom aangescherpt en hoeft geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald voor oldtimers die 40 jaar of ouder zijn. Voor oldtimers van bouwjaar 1975 tot en met bouwjaar 1987 die op benzine rijden, geldt een aangepast tarief. Voor oldtimers die op diesel of lpg rijden en jonger zijn dan 40 jaar, vervalt de vrijstelling.