Groei aantal oldtimers zakt in

Begin 2013 is het aantal oldtimers in Nederland nauwelijks groter dan begin 2012. Ook de import van oldtimers is verminderd. Dit komt vooral door een wijziging van de motorrijtuigenbelasting die begin 2012 is ingegaan.

Aantal oldtimers blijft nagenoeg gelijk

Op 1 januari 2013 waren er 305 duizend oldtimers met een Nederlands kenteken. Het privébezit en –gebruik van deze wagens kan aantrekkelijk zijn, doordat auto’s boven een bepaalde leeftijd  zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Begin 2012 is de wet gewijzigd. Alle auto’s die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder waren (bouwjaar van 1986 of eerder), bleven ook in 2012 en 2013 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.Voertuigen met bouwjaar 1987 krijgen deze vrijstelling pas in 2013.
Daardoor kwam er in 2012 geen nieuwe “generatie” oldtimers bij. De geringe groei – nog geen 0,5 procent – kwam uitsluitend door de import van oldtimers uit 1986 of eerder.
Tot de wetswijziging groeide het oldtimerpark ieder jaar flink. Op 1 januari 2008 waren er nog 215 duizend oldtimer-personenauto’s, begin 2012 waren er bijna 90 duizend meer. Dat is een groei van 40 procent in vier jaar.

Oldtimer-personenauto’s

Grafiek oldtimer-personenauto's

Import oldtimers daalt flink

In 2012 werden 12 duizend oldtimers geïmporteerd, 36 procent  minder dan in 2011. Dat jaar had de grootste import van oldtimer-personenauto’s, bijna 19 duizend. In de jaren vóór de wetswijziging kwamen ieder jaar meer oldtimers Nederland binnen.  

Import oldtimers

Grafiek import personenauto's

Vooral import jonge oldtimers

Er worden vooral oldtimers jonger dan 30 jaar geïmporteerd. In 2012 maakten deze 72 procent uit van de geïmporteerde oldtimers. Tussen 2007 en 2011 nam het aandeel jonge oldtimers in deze import toe van 64 tot 79 procent.

Oldtimer gemiddeld 37 jaar oud

Een derde van de oldtimers is op 1 januari 2013 40 jaar of ouder. Begin 2008 was dit nog geen kwart. 31 procent is begin 2013 jonger dan 30 jaar. Op 1 januari 2013 zijn er 93 duizend jonge oldtimers, 61 procent meer dan begin 2008. Toen stonden nog maar bijna 58 duizend jonge oldtimers geregistreerd. Gemiddeld is een oldtimer begin 2013 bijna 37 jaar oud

Oldtimers naar leeftijd

Grafiek oldtimers naar leeftijd

Astrid Kampert en Hermine Molnár-in ’t Veld

Bron: StatLine