39 procent

Dit cijfer wijkt enigszins af van de belasting- en premiedruk die het CBS in andere publicaties presenteert. Voor de internationale vergelijking is in dit artikel gebruikgemaakt van de door Eurostat gehanteerde definitie van belasting- en premiedruk.