Ruim 2 procent van de werkenden gedetacheerd

In 2014 was 2,3 procent van de werkzame beroepsbevolking gedetacheerd. Het aandeel uitzendkrachten was met 2,7 procent iets hoger. 9,4 procent van de werkenden bood als zzp’er eigen arbeid of diensten aan. Dit maakt CBS bekend.

Samenstelling werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar leeftijd, 2014

Bijna 3 procent van de werkenden is uitzendkracht

Bedrijven kunnen op verschillende manieren medewerkers inhuren zonder hen in dienst te nemen, zoals via een uitzendbureau, door werk door zzp’ers uit te laten voeren of door middel van detachering. Bij gedetacheerden kan het zowel gaan om personen die bij een detacheringsbureau in dienst zijn en aan andere bedrijven worden uitgeleend, als om personen die tijdelijk voor een andere werkgever werken, maar bij hun ‘oude’ werkgever in dienst zijn gebleven.

In 2014 wass 2,7 procent (225 duizend personen) van de werkenden een uitzendkracht, 2,3 procent (187 duizend personen) was gedetacheerd en 9,4 procent (772 duizend personen) een zzp’er. Werkgevers huren uitzendkrachten vaak in om fluctuaties in de personeelsomvang op te vangen. Zzp’ers worden ingezet bij veelal specialistisch werk en bij het opvangen van piekperioden en seizoenswerk. Belangrijke redenen om gedetacheerden in te huren zijn de aard van het werk en de onvoldoende beschikbaarheid van eigen personeel. Gedetacheerden hebben tijdelijk werk bij een bedrijf, maar de meesten (85 procent) hebben wel een vast contract bij de uitlener.

Uitzendkrachten relatief jong, zzp’ers relatief oud

Uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerden verschillen flink naar leeftijd en opleiding. Uitzendkrachten zijn relatief jong: een kwart van hen is 15 tot 25 jaar. Van de zzp’ers en gedetacheerden is dat minder dan 10 procent. Zzp’ers zijn gemiddeld de oudsten: meer dan de helft is 45 jaar of ouder. Uitzendkrachten zijn behalve jong ook relatief laagopgeleid. Van de gedetacheerden en zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden is respectievelijk 48 procent en 46 procent hoogopgeleid.

Samenstelling werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar onderwijsniveau, 2014

In de periode 2012–2014 waren softwareontwikkelaars, beveiligingspersoneel, databank- en netwerkspecialisten en elektrotechnisch ingenieurs relatief vaak gedetacheerd. Hulpkrachten in de bouw en industrie en assemblagemedewerkers werkten relatief vaak als uitzendkracht, evenals productiemachinebedieners en de receptionisten en telefonisten. Uitvoerend kunstenaars en auteurs en taalkundigen boden vaak eigen arbeid of diensten aan als zzp’er. Dat gold ook voor de fotografen en interieurontwerpers en de kappers en schoonheidsspecialisten.