Gedetacheerden

Gedetacheerden zijn werknemers die voor een ander bedrijf werken dan het bedrijf waar ze in dienst zijn en die geen uitzendkracht zijn. Het kan gaan om personen die bij een detacheringsbureau in dienst zijn en aan verschillende bedrijven worden uitgeleend, maar ook om personen die tijdelijk voor een andere werkgever werken, maar bij hun ‘oude’ werkgever in dienst zijn gebleven. Over werknemers die via een payroll-constructie werken – en ook in een ander bedrijf aan het werk zijn dan waar ze in dienst zijn – heeft CBS geen cijfers. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan is hij voor de statistiek geteld bij de werkkring waaraan hij de meeste tijd besteedt.