Onderwijsniveau

Onderwijsniveau van het kind op 15-jarige leeftijd:
1. Vmbo basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg;
2. Vmbo gemengde of theoretische leerweg;
3. Havo;
4. VWO.

Praktijkonderwijs wordt niet volledig waargenomen en is daarom buiten beschouwing gelaten.
De populatie van dit onderzoek bestaat uit alle kinderen die op 1 oktober 2013 15 jaar zijn, geboren tussen 1 oktober 1997 en 30 september 1998. Dit betreft ruim 177 duizend kinderen, waarvan 847 geadopteerde kinderen.