Vertrouwen producenten op hoogste niveau in vier jaar tijd

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is verder toegenomen, maakt CBS vandaag bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,3 in april naar 4,1 in mei. Dat is het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd. De verbetering van het producentenvertrouwen in mei komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over hun orderportefeuille.

In mei 2015 ligt het vertrouwen van de industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Industrie duidelijk positiever over orderportefeuille

Producenten in de industrie waren in mei aanzienlijk positiever over hun orderportefeuille. Ze waren ook een fractie positiever over de productie in de komende drie maanden. Ondernemers waren daarentegen minder positief over hun voorraden gereed product.
Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Het producentenvertrouwen van de industrie maakt deel uit van het ondernemersvertrouwen waarover CBS afgelopen vrijdag publiceerde en loopt daarop een maand voor. Het ondernemersvertrouwen is een kwartaalindicator, terwijl het producentenvertrouwen op maandbasis beschikbaar is.
Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven komt aan het begin van het tweede kwartaal uit op hetzelfde niveau als een kwartaal eerder. De ondernemers zijn nu al zes kwartalen op rij gunstig gestemd.

Bron, StatLine:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.