Bedrijfsleven onveranderd positief

logo

Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven komt aan het begin van het tweede kwartaal uit op hetzelfde niveau als een kwartaal eerder. De ondernemers zijn nu al zes kwartalen op rij gunstig gestemd. In de handel en de bouw nam het vertrouwen verder toe. In de dienstverlening daalde het vertrouwen na een forse stijging in het eerste kwartaal, maar ligt nog steeds boven nul. Ondernemers zijn gunstig gestemd over de werkgelegenheid; de vacature-indicator duidt op een verdere toename hiervan. Dit maken CBS, Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW vandaag bekend.

Ondernemersvertrouwen Nederland, totaal niet-financieel bedrijfsleven

Vertrouwen in nagenoeg alle sectoren positief

Het ondernemersvertrouwen in de motor- en autohandel sloeg om van negatief naar positief. Een beter oordeel over de voorraden en een gunstige omzetverwachting droegen hieraan bij. In alle sectoren is het ondernemersvertrouwen nu positief, uitgezonderd de delfstofwinning.

Het vertrouwen in de groot- en detailhandel nam verder toe. Winkeliers  zijn vooral over de verwachte omzet weer een stuk positiever, de groeiende bestedingen van consumenten stuwen dit sentiment. Groothandelaren waren ook positiever  over de omzetverwachting en de ontwikkeling van het economisch klimaat was gunstiger. Dit is in lijn met de groei van de export, hogere investeringen en meer verkopen bij de detailhandel in het afgelopen kwartaal.

Ook in de bouw en de industrie nam het vertrouwen verder toe. Onder zakelijke dienstverleners en ondernemers in de informatie- en communicatiesector nam het vertrouwen juist af, maar is nog altijd positief.

Ondernemersvertrouwen naar sector

Ondernemers ook positief over werkgelegenheid

Ondernemers zijn betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in hun bedrijf. De vacature-indicator staat aan het begin van het tweede kwartaal, ondanks een kleine afname, op nagenoeg de hoogste stand in ruim vier jaar.  Als meer ondernemers gunstige verwachtingen hebben over de werkgelegenheid, is dat een indicatie dat deze in het bedrijfsleven verder zal groeien.

In de bouwsector is de vacature-indicator verder verbeterd, tot de hoogste waarde in ruim tien jaar tijd. Het aandeel bouwondernemers dat verwacht personeel aan te nemen is relatief sterk toegenomen.  In de commerciële dienstverlening en de industrie is de indicator weliswaar iets afgenomen, maar is desondanks positief.

In de loop van 2014 is het aantal openstaande vacatures gestaag toegenomen en bereikte in het eerste kwartaal met 95 duizend het hoogste aantal in ruim drie jaar. Vooral in de handel, zakelijke dienstverlening en industrie is de werkgelegenheid verbeterd.

Niet-financieel bedrijfsleven: aantal vacatures (t/m 2015-I) en vacature-indicator

Een uitgebreidere rapportage van het Ondernemersvertrouwen Nederland en de Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 2015 is beschikbaar op ondernemersplein.nl.