Industrie

Industrie omvat:
de mechanische, fysische of chemische verwerking van materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten. De verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de industrie.

Industrieklassen zijn:
Voeding
Aardolie
Chemie
Farmaceutisch
Basismetaal
Metaalproducten
Bouwmaterialen
Elektrische apparaten
Machine
Transportmiddelen
Textiel-, kleding-, lederindustrie
Hout- en bouwmaterialenindustrie
Papier- en grafische industrie
Meubelindustrie