Vacature-indicator

De vacature-indicator wordt gebaseerd op variabelen (zoals verwachte personeelssterkte) uit de Conjunctuurenquête Nederland. Reeksen worden bewerkt voor seizoeneffecten en genormaliseerd. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich (naar verwachting van de ondernemers) zullen ontwikkelen. Voor meer informatie zie StatLine.