Economie groeit voor het vierde kwartaal op rij

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2015 voor de vierde keer achtereen gegroeid. Op basis van een eerste berekening met de gegevens die nu beschikbaar zijn, kwam de groei uit op 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei wordt steeds breder gedragen: investeringen, consumptie en het saldo van export en import leveren een positieve bijdrage. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 is de omvang van de Nederlandse economie 2,4 procent groter. Dit maakt CBS vandaag bekend.

Bruto binnenlands product (bbp)
 

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over jaar-op-jaarvergelijkingen

Economie groeit volgens eerste berekening met 2,4 procent ten opzichte van jaar eerder

Volgens de eerste berekening was de Nederlandse economie in het eerste kwartaal 2,4 procent groter dan in het eerste kwartaal van 2014. Deze groei is vooral te danken aan hogere investeringen, meer export en meer consumptie door consumenten. De consumptie van de overheid groeide ook licht.

Bestedingen naar categorie, 2015-I

Meer aardolieproducten, aardgas, transportmiddelen en machines uitgevoerd

In het eerste kwartaal groeide de uitvoer van Nederlands product iets sterker dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Ons land exporteerde beduidend meer aardolieproducten, aardgas, transportmiddelen, machines en apparaten dan in het eerste kwartaal van 2014.  Nederland voerde naast goederen ook iets meer diensten uit. De invoer van goederen en diensten groeide iets minder hard dan de uitvoer.

Consumenten besteden meer aan gas en elektrische apparaten

Consumenten hebben in het eerste kwartaal opnieuw meer besteed dan een jaar eerder. Dat is in lijn met de lichte verbetering van de werkgelegenheid, waarover CBS vandaag ook bericht, en het herstel op de woningmarkt. Verder is in 2014 het beschikbaar inkomen van huishoudens toegenomen. Ook verbeterde het consumentenvertrouwen. In maart waren consumenten voor het eerst sinds de zomer van 2007 per saldo weer positief.

Consumenten gaven vooral meer uit aan meubels en elektrische apparaten. Aangezien het eerste kwartaal van dit jaar kouder was dan dat van vorig jaar verstookten ze ook meer gas dan een jaar eerder.
Verder hebben consumenten meer besteed in de horeca.

Meer geïnvesteerd in woningen en vervoermiddelen

In het eerste kwartaal is aanzienlijk meer geïnvesteerd in woningen dan in het eerste kwartaal van 2014. Ook de investeringen in vervoermiddelen, zowel voor goederen als personen, zijn een stuk hoger. Vooral aan vrachtauto’s, opleggers en dergelijke is meer uitgegeven. 

Ook hebben bedrijven en instellingen meer geïnvesteerd in machines en installaties, telecommunicatie en software. Producenten in de industrie zijn positief over hun toekomstige productie. De bezettingsgraad van de industrie lag begin tweede kwartaal op het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis eind 2008.

Sterke groei delfstoffenwinning en bouwnijverheid

Op de financiële dienstverlening en de agrarische sector na produceerden alle bedrijfstakken in het eerste kwartaal van 2015 meer dan een jaar eerder. De delfstoffenwinning en de bouw realiseerden de grootste productiestijging. Wat betreft de delfstoffenwinning is dat vooral terug te voeren op het eerste kwartaal van 2014 toen het uitzonderlijk warm was waardoor export en binnenlands verbruik van aardgas relatief laag waren. In het eerste kwartaal van 2015 lagen de temperaturen echter weer lager. 

De bouwproductie groeide vooral door het aantrekken van de woningmarkt. Binnen de zakelijke dienstverlening doet met name de uitzendbranche het goed. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw fors toe.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2015-I

Eerste berekening

De eerste berekening wordt, 45 dagen na afloop van een kwartaal, gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt CBS bekend op donderdag 25 juni. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De herberekening heeft niet tot aanpassingen geleid voor de vier voorgaande kwartalen.

Bronnen: