Aantal asielzoekers fors toegenomen

In 2014 vroegen bijna 24 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dit is 66 procent meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. Het aantal van 2014 ligt echter nog ruim onder het niveau van de jaren 90.

Vooral Syriërs en Palestijnen uit Syrië

De meeste asielzoekers kwamen in 2014 uit Syrië als gevolg van de oorlog daar. Het aantal aanvragen uit dit land steeg tot 9,5 duizend. Dat is bijna 40 procent van het totaal. Het aantal staatlozen nam sterk toe van ruim 200 in 2013 naar bijna 2,8 duizend in 2014. Dit waren vooral Palestijnen uit Syrië.
Uit Eritrea kwamen in 2014 bijna 4 duizend asielzoekers.

Nareizigers: verblijfsvergunning zonder asielverzoek

Sinds eind maart 2014 hoeven nareizende gezinsleden geen asielverzoek meer in te dienen,  maar krijgen zij direct een asielvergunning. Zonder deze wijziging in de asieldefinitie zou het aantal asielverzoeken 4 duizend  hoger zijn geweest. Voorheen doorliepen deze nareizigers de normale asielprocedure en werden ze bij het totaal asielverzoeken geteld.

Jaren negentig: veel meer asielzoekers

Sinds het begin van deze eeuw schommelt het jaarlijks aantal asielzoekers tussen de 10 en 15 duizend. In 2014 is dit aantal met bijna 24 duizend aanvragen ruimschoots overschreden.
In de jaren negentig van de vorige eeuw was het aantal asielzoekers veel groter dan nu. In het piekjaar 1994 kwamen bijna 53 duizend asielzoekers naar Nederland. De grootste groep kwam toen uit het voormalige Joegoslavië, waar oorlog woedde.

Bron: StatLine, Asielverzoeken; nationaliteit, geslacht en leeftijd