Verkeersdoden

Voor de vaststelling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland zijn gegevens uit drie bronnen gecombineerd: gegevens uit door een arts ingevulde doodsoorzaakformulieren, uit dossiers van arrondissementsparketten in geval van een niet-natuurlijke dood en uit ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt. Door de koppeling en integratie van deze bronnen kunnen eventueel ontbrekende gegevens in de afzonderlijke bestanden worden aangevuld.

De resultaten van deze integratieve benadering van het aantal verkeersdoden zijn beschikbaar vanaf het kalenderjaar 1996. Reeksen met cijfers uit eerdere jaren zijn verkrijgbaar bij Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze tijdreeksen zijn uitsluitend gebaseerd op ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt.

De definitie van een verkeersdode is een weggebruiker die overleden is ten gevolge van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg op Nederlands grondgebied, verband houdend met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig was betrokken.
Een overledene wordt niet als verkeersdode geteld indien:

  • het ongeval zich voordoet op een plaats die niet opengesteld is voor openbaar rijverkeer en ander verkeer;
  • het ongeval zich voordoet op een gedeelte van een trein- of trambaan die geen deel uitmaakt van de openbare weg en door de aard uitsluitend gebruikt kan worden door een trein of een tram;
  • het slachtoffer 30 dagen of meer na het ongeval overlijdt;
  • de overledene al als slachtoffer van 'moord' of van 'zelfdoding' is geteld.

Van de 570 verkeersdoden in 2014 waren 34 personen niet in Nederland ingeschreven. Dit zijn bijvoorbeeld buitenlanders die voor werk of vakantie aan het verkeer in Nederland deelnemen. Het aantal dodelijke ongevallen in deze groep is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Vandaag verschijnt eveneens een persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In beide persberichten staan de gezamenlijke cijfers van het CBS en Rijkswaterstaat.

Terug naar artikel