Burgerlijke staat

Gegevens over de burgerlijke staat (gehuwd of geregistreerd partnerschap, ongehuwd, gescheiden, verweduwd) en veranderingen hierin zijn beschikbaar via registergegevens in het Sociaal Statistisch bestand (Arts en Hoogteijling, 2002). In dit artikel worden de volgende veranderingen in burgerlijke staat onderscheiden:
- van ongehuwd, verweduwd of gescheiden naar gehuwd/partnerschap
- van gehuwd/partnerschap naar gescheiden
- van gehuwd/partnerschap naar verweduwd
Ook veranderingen in niet-geregistreerde vormen van samenleven, zoals ongehuwd samenwonen, kunnen een effect hebben op de welzijnsbeleving (Soons en Liefbroer, 2008). Vanwege de afbakening van dit onderzoek was het hier echter alleen mogelijk om het subjectieve welzijn naar burgerlijke staat te onderzoeken.