Inkomens huishoudens en winsten bedrijven gestegen

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2014 met 0,4 procent gestegen. Hiermee steeg het huishoudinkomen (na inflatiecorrectie) voor het eerst sinds 2011. De inkomens liggen nu ongeveer 2,5 procent onder het niveau van 2008, het jaar waarin de crisis uitbrak. De consumptie door huishoudens steeg in 2014 licht, maar ligt nog wel 4,5 procent onder het niveau van 2008. De hypotheekschuld van huishoudens daalde met 6 miljard euro ten opzichte van 2013. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Meer winst bedrijfsleven

De groei van de economie in Nederland en daarbuiten zorgde in 2014 ook voor hogere winstcijfers in het bedrijfsleven. De winsten van niet-financiële ondernemingen stegen met ruim 8 miljard tot 115 miljard euro. In navolging van de hogere winsten werd ook meer dividend uitbetaald, in totaal 36 miljard euro. De winsten van financiële instellingen stegen met 3 miljard tot 17 miljard euro. Vrijwel alle winst werd behaald door buitenlandse dochterondernemingen. De financiële instellingen keerden 8 miljard euro aan dividend uit, ruim dubbel zoveel als in 2013.

Compleet beeld economie 2014

Tegelijk met de cijfers over huishoudens en ondernemingen zijn ook de 2014-cijfers over de overheidsfinanciën bekend gemaakt. Met al deze cijfers ontstaat voor het eerst een compleet beeld van de economie in 2014. Het CBS brengt tegelijk met deze cijfers de publicatie Nederland in 2014  uit, waarin een overzicht wordt gegeven van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014. Deze publicatie is gratis te downloaden.

Bronnen:

Gerelateerde publicatie