Politiek actief

De gegevens zijn ontleend aan het European Social Survey 2012 (ESS, 2012). Daarin zijn de volgende vijf vragen over politieke acties opgenomen: ‘Heeft u in het afgelopen jaar deelgenomen aan een van onderstaande acties: Contact opgenomen met politicus, regering of lokale overheid? Gewerkt in een politieke partij of actiegroep? Bepaalde producten geboycot? Een petitie getekend? Deelgenomen aan een demonstratie?’ De scores zijn opgeteld (geen tot en met 5 acties), en vervolgens ingedikt tot de categorieën ‘géén’; ‘één’; ‘twee of meer’.