Industrie produceert in januari minder dan jaar eerder

© Hollandse Hoogte

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 1,5 procent lager dan in januari 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. De daling is iets kleiner dan een maand eerder. Het groeicijfer is negatief beïnvloed door de grote krimp in de tabaksindustrie. De transportmiddelenindustrie noteerde de grootste productiestijging.

Transportmiddelenindustrie noteerde grootste productiestijging

De productie van de transportmiddelenindustrie was bijna 9 procent hoger dan in januari 2014. De machine-industrie produceerde ruim 3 procent meer. Ook de productie van de aardolie-, de metaalproducten- en de voedingsmiddelenindustrie lag hoger dan een jaar eerder.

De productie van de chemische industrie daarentegen was bijna 9 procent lager dan in januari 2014. Ook de farmaceutische en de elektrische apparatenindustrie produceerden minder. De genoemde bedrijfsklassen in tekst en grafiek zijn goed voor bijna 70 procent van de industriële productie.

Op korte termijn relatief sterke fluctuaties

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van december 2014 op januari 2015 daalde de productie met 1 procent. In de laatste drie maanden van 2014 steeg de productie telkens.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. In februari 2014 werd het hoogste niveau van 2014 bereikt. Daarop volgden zowel dalingen als stijgingen.

Stemming Nederlandse fabrikanten in februari iets minder positief

De stemming onder de ondernemers in de industrie was afgelopen februari iets minder positief dan een maand eerder. Ook in januari nam het vertrouwen van producenten al iets af. Het producentenvertrouwen lag echter in februari nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

De industriële ondernemers in Duitsland zijn daarentegen in februari opnieuw wat positiever geworden. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Bron:

StatLine, productie en omzet industrie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht