Stijging aantal daklozen lijkt voorbij

Aan de stijgende trend van het aantal daklozen lijkt een einde gekomen. Tussen begin 2010 en begin 2012 steeg hun aantal nog van 23 duizend naar 27 duizend. Op 1 januari 2013 waren er naar schatting 25 duizend daklozen in Nederland. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Voor het eerst in drie jaar geen stijging aantal daklozen

In 2013 telde Nederland naar schatting 25 duizend daklozen. Daklozen hebben geen vaste verblijfplaats en slapen in de opvang, op straat of in openbare gebouwen. Ook personen zonder vaste verblijfplaats die tijdelijk bij familie of vrienden verblijven, worden tot de daklozen gerekend. In de loop van de jaren van de economische crisis werden steeds meer mensen dakloos. Terwijl recente cijfers uitwijzen dat de economie is gegroeid, lijkt ook de stijging in het aantal daklozen voorbij.

Dakloze vrouwen relatief jong

Daklozen zijn vaak mannen, een op de vijf daklozen is vrouw. Dakloze vrouwen zijn, net als in voorgaande jaren, relatief jong: 38 procent is 18 tot 30 jaar oud. Van de dakloze mannen valt 27 procent in deze leeftijdsgroep. Dakloze vrouwen verblijven met 45 procent vaker in een van de vier grote steden. Onder de dakloze mannen is dit 38 procent.

Concentratie daklozen in grote steden

Dakloosheid concentreert zich in de grote steden: bijna 40 procent verblijft in Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam. Het aandeel jonge daklozen is in de grote steden wat lager dan daarbuiten. In de grote steden is een kwart van de daklozen 18 tot 30 jaar en driekwart ouder. Buiten de grote steden is een op de drie daklozen jong.

Bron: StatLine, Daklozen; persoonskenmerken