Voor starters op koopwoningmarkt weinig aanbod eengezinswoningen

Voor starters op de woningmarkt die dromen van een eigen huis met een tuin is het aanbod beperkt. Eind 2014 stonden er 12 duizend eengezinswoningen met een vraagprijs onder de 150 duizend euro te koop. Dit is 3 procent van het totaal aantal bewoonde woningen met, in 2012, een WOZ-waarde in deze prijsklasse. Duurdere eengezinswoningen staan in verhouding vaker  te koop, namelijk 5 procent van het totaal aantal bewoonde woningen met, in 2012, een WOZ-waarde boven de 150 duizend euro. Dit maakt het CBS vandaag bekend. Aangezien starters geen opgebouwd vermogen hebben uit een vorig huis, moet de aanschaf van een eerste woning gefinancierd worden met een hypotheek en eventueel spaargeld. Alleenstaanden met een modaal inkomen kunnen ongeveer 140 duizend euro hypotheek krijgen en voor modale tweeverdieners ligt de toelaatbare hypotheekhoogte rond de 180 duizend euro.

Provincie Utrecht heeft relatief weinig aanbod goedkope eengezinswoningen

In de provincie Utrecht staan er honderd eengezinswoningen met een vraagprijs onder de 150 duizend euro te koop. Dit is 1,5 procent van het totaal aantal bestaande woningen met, in 2012, een WOZ-waarde in deze prijsklasse in de provincie Utrecht. De eengezinswoningen die in deze prijscategorie worden aangeboden, blijken ook nog moeilijk te worden verkocht; de gemiddelde aanbodtijd van deze woningen is in een jaar tijd gestegen van 22 naar 36 maanden. De meeste keus, bijna 2 duizend woningen per provincie, is er in de provincies Friesland, Limburg en Groningen.

Meer keus voor starters in appartementen

Starters die op zoek zijn naar een appartement onder de 150 duizend euro hebben meer keus. In de categorie meergezinswoningen, waaronder ook appartementen vallen, stonden bijna 20 duizend woningen te koop. Dit is 5 procent van het totaal aantal bewoonde woningen met, in 2012, een WOZ-waarde in die prijsklasse. Zuid-Holland heeft met ruim 40 procent het grootste aandeel in het aanbod appartementen. In Zuid-Holland staan dan ook relatief veel woningen met een WOZ-waarde onder de 150 duizend euro, namelijk bijna 30 procent van het totaal.

Appartement in Amsterdam ruim 3 duizend euro per vierkante meter

In Noord-Holland zijn de vraagprijzen voor kleine appartementen, tussen de 50 en 75 vierkante meter, relatief hoog: gemiddeld 173 duizend euro. Landelijk is de gemiddelde vraagprijs voor dit type woningen 143 duizend euro. Vooral in Amsterdam zijn de vraagprijzen voor appartementen relatief hoog waardoor deze al snel niet meer betaalbaar zijn voor starters. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte voor meergezinswoningen is in Amsterdam ruim 3 duizend euro, terwijl dit in Rotterdam nog geen 2 duizend euro is.

Bronnen: