Ondernemersvertrouwen bouw voor het eerst positief

Logo

Het vertrouwen van ondernemers in de bouw verbeterde in het eerste kwartaal van 2015. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, kwam voor de bouwsector uit op +3 en is daarmee voor het eerst sinds de start van de meting in 2008 positief. Bouwondernemers hebben goede verwachtingen over de bedrijvigheid de komende drie maanden. Dit maken het CBS, Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW vandaag bekend.

Ondernemersvertrouwen bedrijfsleven iets toegenomen

Ook het ondernemersvertrouwen van het hele Nederlandse bedrijfsleven is aan het begin van het eerste kwartaal hoger uitgekomen dan een kwartaal eerder. De ondernemers zijn nu al vijf kwartalen op rij positief gestemd. De vertrouwensindicator komt uit op 6; één punt hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Deze toename is per saldo het resultaat van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen in de diverse sectoren. Naast de bouw was er ook een verbetering te zien binnen de dienstverlening en de industrie. In de handel nam het vertrouwen echter af.

Minder vertrouwen bij handelaren

Het vertrouwen in de groot- en detailhandel viel terug, maar is nog wel positief. Groothandelaren ervoeren met name de ontwikkelingen van het economisch klimaat als minder gunstig. Winkeliers  zijn vooral over de verwachte omzet minder positief dan dat ze in voorgaande kwartalen waren. In de motor- en autohandel is het vertrouwen voor het vierde kwartaal op rij negatief.
Onder zakelijke dienstverleners en ondernemers in de informatie- en communicatiesector verbeterde het sentiment wel. Verder zijn de ondernemers in de industrie positiever gestemd. Eerder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen in de industrie was opgelopen tot +3.

Winstgevendheid verbeterd

Voor het eerst in ruim vier jaar waren ondernemers per saldo positief over de winstgevendheid. In de meeste sectoren zijn de ondernemers die een verbetering van de winstgevendheid zien nu in de meerderheid ten opzichte van ondernemers die een verslechtering ervaren.  In de transportsector is het aantal ondernemers dat per saldo de winstgevendheid zag verbeteren het grootst. Alleen in de bouw, de verhuur en overige zakelijke diensten verslechterde de winstgevendheid. Hoewel de winstgevendheid binnen de bouw per saldo verslechterde, is het aantal ondernemers dat in deze branche een verslechtering ervoer ten opzichte van een jaar eerder echter gehalveerd.


Een uitgebreidere rapportage van het Ondernemersvertrouwen Nederland en de Conjunctuurenquête Nederland eerste kwartaal 2015 is beschikbaar op http://www.ondernemersplein.nl/COEN/.