Export groeit aanzienlijk in december

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het volume van de export van goederen was afgelopen december 6,9 procent groter dan in december 2013. Een maand eerder bedroeg de stijging van de export 3,9 procent. Vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten en metaal groeide in december. Verder groeide zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer. Dit meldt CBS vandaag. Het volume van de import was in december 1,9 procent groter dan een jaar eerder. In november groeide de import van goederen met 6,1 procent.

 
 

Meer export van transportmiddelen, metaalproducten, machines en apparaten

Er zijn in december 2014 vooral meer transportmiddelen (zoals personenauto’s), machines en apparaten, metaal(producten) en chemische producten geëxporteerd. Ook de voedingsmiddelenindustrie exporteerde meer.

Omstandigheden voor export in februari 2015 verbeterd

De omstandigheden voor de export in februari 2015 zijn volgens de Exportradar van het CBS verbeterd. De ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis was veel gunstiger dan een maand eerder. Ook presteerde de Duitse industrie iets beter dan een maand eerder. Daarentegen waren de Nederlandse ondernemers in de industrie aanzienlijk negatiever over hun buitenlandse orders dan een maand eerder. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De volumemaandcijfers over de internationale handel in goederen sluiten aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen. Bij de nieuwe richtlijnen staat het eigendomscriterium centraal. Voor de in- of uitvoer is het niet langer van belang of de goederen de Nederlandse grens fysiek passeren; het gaat erom dat er een eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezeten eenheid. Voor meer informatie zie het artikel De in- en uitvoercijfers van het CBS.